Z našich aktivit

Vyhodnocení velké květnové ankety

  Zjišťovali jsme zejména názory žáků i učitelů na prostředí školy, jejich postoj k ekologicky šetrnému chování a jejich návyky v některých důležitých oblastech. Podařilo se nám získat odpovědi od 219 žáků a studentů, což jsou více než dvě třetiny osazenstva školy. Možná se to nezdá příliš...
Celý článek

Den v přírodě s prvňáčky

12. června 2009 jednoduše nebyl obyčejný den pro první ročníky kaplického Gymnázia a ZŠ Školní. My, gymnazisté, jsme si připravili různé soutěže, které by je alespoň trochu mohly cvrnknout do hlaviček a zasadit do nich semínko vztahu k přírodě... Výsledek nám není znám - zatím... Ráno naše stará...
Celý článek

Vaříme a šetříme

Měření probíhalo v pondělní ranní a v úterní odpolední vyučovací hodině fyziky, t.j. celkem 1,5 hodiny. Počítalo se podle vzorců, které jsme se učili v tomto ročníku. Naměřené teploty a časy se pak zapsaly a následně zpracovaly na počítači. Bylo to zábavné a každý se zapojil.   Jednoplotýnkový...
Celý článek

Exkurze na farmu Bemagro

Kdy: 12.ledna 2009 Kde: EKOFARMA BEMAGRO - MALONTY A MEZIŘÍČÍ Jeli jsme z autobusového nádraží Kaplice do Malont. Naši skupinu vedly p.uč Kýbusová a p.uč Hořejšová. Když jsme přijeli do Malont, tak jsme šli za panem Knížkem a ten nám řekl mnoho zajímavostí - př: jejich pozemky mají...
Celý článek

Exkurze po stopách odpadů

Exkurzi jsme uskutečnili 9.6.2009 díky finanční podpoře Jihočeského kraje a byla tedy pro studenty bezplatná. Ekotým jel automaticky, jak ale vybrat další účastníky? Rozhodli jsme se, že na exkurzi pojedou za odměnu třídy, které nejlépe třídí odpad a vyhlásili celoškolní soutěž. Po dobu zhruba...
Celý článek

S nápady dětí ubude smetí

Po dva květnové týdny probíhala v Infocentru výstava o odpadech spojená s výtvarnou soutěží nazvanou "S nápady dětí ubude smetí". Zapojily se do ní všechny kaplické školy a dále také školy v Malontech a v Benešově. Dílka přihlášená do soutěže musela splňovat podmínku, že budou vyrobena převážně z...
Celý článek

Ještě větší odpadová anketa

Glosy k anketě   Elektronické a papírové ankety Anketu vyplnilo 115 osob; 42 respondentů zvolilo elektronickou podobu ankety, 73 respondentů vyplňovalo klasické anketní lístky. Z jednoho listu papíru velikosti A 4 byly vyrobeny 4 ankety (oboustranně popsané lístky velikosti A 6). Pro 115 osob...
Celý článek
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)