Z našich aktivit

Na skládce i v rezervaci

11. října 2010 jsme pro třídy Kvarta a OA2 naplánovali environmentálně zaměřenou exkurzi na dvě velmi odlišná místa. Prvním z nich byl sběrný dvůr a dotřiďovací linka firmy AVE CZ v Jindřichově Hradci. Po prohlédnutí areálu ve městě jsme se přesunuli na nedalekou řízenou skládku odpadů...
Celý článek

Prosluněný den s prvňáčky

 Příprava přírodovědného soutěžního dopoledne pro prvňáčky se na naší škole již stává tradicí. Tentokrát se konal těsně před koncem školního roku a vydařil se díky hernímu zápalu malých soutěžících, trpělivému vedení studentek a studentů 1. a 3. ročníku obchodní akademie a také slunečnému...
Celý článek

Ekokodex v novém kabátě

 Přestože loni byla grafická podoba ekokodexu zpracována na hodinách výtvarné výchovy, pro nově vybrané místo u vchodu do školy se nám zdála vytvořená dílka příliš malá a i jinak ne zcela vyhovující. Ekotým se tedy rozhodl, že vytvoří novou podobu Ekokodexu sám. Nápad zněl zajímavě, jen jeho...
Celý článek

Jak jsme uklízeli svět

 V týdnu kolem Dne Země, tj. od 19. do 23.4. se všechny kaplické školy zapojily do akce ČSOP „Ukliďme svět“. Děti, od prvňáčků až po středoškoláky a učně, pročesaly velkou část Kaplice a jejího blízkého okolí a přispěly tak k tomu, že naše město vypadalo alespoň na chvíli čistě....
Celý článek

Zhodnocení analýzy ekologického stavu školy

Stav z prosince 2009 1.    Odpady: J - Třídění papíru - Třídění PET lahví - Třídění elektroodpadu - Recyklační koše jsou dobře viditelné a většina žáků i učitelů považuje jejich počet za dostatečný - ¾ žáků si nosí pití z domova v lahvi na více použití - Snažíme se co...
Celý článek

Reportáž z Ekodeponu Lažany

12. října 2009 jsem se s pár spolužačkami a učitelkami paní Opelkovou a paní Kýbusovou sešla v 6 ráno v Kaplici u naší školy a vyjeli jsme na exkurzi ke Stříbru. Cesta do Plzně vůbec neutíkala, ale jak jsme se přibližovali ke skládce, do všech vplynula nová energie a nadšení. Když jsme dorazili,...
Celý článek

Okna hezčí a zelenější

Během září se okna v budově gymnázia a ekonomické školy proměnila. Z naší jarní ankety vyplynulo, že studenti i učitelé pokládají množství zeleně ve škole za nedostatečné. Ekotým přišel s návrhem, aby si každá třída vzala na starost jedno okno na chodbě, přinesla rostliny a starala se o ně. Sekunda...
Celý článek

Zatočte s elektroodpadem!

Putovní eko show na podporu recyklace elektrozařízení pořádala pro obyvatele Kaplice společnost Elektrowin. Vše se odehrávalo 1.10.2009 na náměstí. Na této akci byla možnost vyhrát spousty drobných cen. Stačilo jen přinést svůj vysloužilý elektrospotřebič a nebo jste mohli být mezi „šťastnými“,...
Celý článek

Výprava s Ekotýmem

Dne 29.9. 2009 jsme byli s Ekotýmem na dnu otevřených dveří podívat se do ekologického zemědělství v Meziříčí, BEMAGRO. Viděli jsme zde dojení a převádění krav i místnost, ve které byl samotný býk. Bylo zde přes 300 krav, telat a samozřejmě jeden býk Honza. Byly zde i ochutnávky, mohli jsme...
Celý článek

Den bez aut?

DEN BEZ AUT 22.9. 2009   S paní učitelkou Kýbusovou jsme se rozhodli, že prověříme zda má na lidi den bez aut nějaké účinky, a proto jsme se vydali počítat auta a pasažéry na dvě místa v Kaplici. Kamil s Radkem zůstali měřit u budovy gymnázia směr do centra z centra s takovými výsledky: Měřili...
Celý článek
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)