Projekt: Učíme se kompostovat

Znovu a lépe - teď už kvarta

Koncem loňského školního roku se žáci tercie pokusili navrhnout výslednou podobu prostoru před školou. Na konci jejich snažení byly plánky sice velmi nápadité a v některých případech až maximalistické, které však měly často tu vadu, že nebyly realizovatelné, ať už z finančních či prostorových...
Celý článek

Vytrhání betonových panelů

Kolem této strany budovy už nebudou vjíždět do dvora auta, můžeme se tedy zbavit širokých betonových panelů a nahradit je chodníčkem pro pěší.  
Celý článek

Terciáni v roli architektů

První fáze projektu spočívá v prostorovém rozvržení celé plochy před školou a tohoto úkolu se ujal pan učitel Kubalák se třídou Tercie na hodinách výtvarné výchovy. Dětem byly dány rozměry a některé základní požadované prvky, jako jsou kompostér, informační tabule, lavičky, fotokoutek, odpadkové...
Celý článek

O programu

Učíme se kompostovat

Stručný popis našeho záměru: V Kaplici není fungující systém sběru bioodpadu z domácností a povědomí veřejnosti o možnostech kompostování je dle našeho názoru nízké. Na tuto situaci bychom chtěli reagovat. Na veřejně přístupném prostoru před školou, který je v dosti zanedbaném stavu umístíme...
Celý článek

Organizace

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Jeho generálním partnerem je společnost Toyota. Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení lidí do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení...
Celý článek
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)