Projekt: Učíme se kompostovat

Vše završil projektový den

11.5.2010 bylo dlouho předem naplánované datum, kdy jsme měli představit výsledky projektu Učíme se kompostovat, ale i dalších dvou projektů z grantu Jihočeského kraje určených na vybudování venkovní učebny. Slavnostní otevření prostoru před školou a spuštění kompostování jsme naplánovali jako...
Celý článek

Přírodní zahrada, to by byla paráda

 Podle původního plánu jsme se chtěli pokusit i náš malý prostor přebudovat částečně dle zásad tvorby přírodních zahrad. Podařilo se nám zařadit jen některé prvky, ale doufáme, že svůj účel budou dobře plnit.   Tato pečlivě naaranžovaná hromada tlejícího dřeva čeká na osídlení různými...
Celý článek

Sbírali jsme zkušenosti na ZŠ Školní

 Abychom si udělali lepší představu o tom, co nás v budoucnu při kompostování čeká, domluvili jsme si návštěvu na základní škole ve Školní ulici, kde kompostér již nějaký čas používají. Skupinka studentů složená ze zástupců různých tříd se shromáždila kolem kompostéru na jejich školním...
Celý článek

Náhledy informačních tabulí

 Jedním z cílů našeho projektu je osvětové působení na kaplickou veřejnost. K tomuto účelu by měly sloužit i dvě informační tabule umístěné vedle kompostérů. Základ textu pochází z prezentací studentů třídy G2. Text byl ještě následně upraven, doplněn a konzultován se sdružením Ekodomov, které...
Celý článek

Chodníček, učebna a jako třešnička na dortu - skalka!

 Dřevěný chodníček už je položen a další parta studentů urovnává okolní terén.   Práce na vzduchu prospívá vzájemným vztahům.   V další fázi montují truhláři střechu učebny.   A takhle už vypadá její "interiér".   Pak se začala u zdi školy budovat skalka.   A...
Celý článek

Výsadba dřevin a házení lopatou

 Práce před školou pokračují a na pozemku se střídá jedna parta studentů za druhou. Málem nestíháme dokumentovat všechny ty změny. Posuďte sami, jak jim to jde a co se od minula změnilo.   Zde se připravuje základ budoucího chodníčku.   To by mohl být jednou náš živý vánoční...
Celý článek

Přišlo jaro, tak hrr na to!

 Napřed nastoupili profíci s těžkou technikou, kteří navezli zeminu, zabetonovali lavičky, stolky, informační tabule, ozdobné plůtky a odpadkový koš. No a pak už mohli vyběhnout studenti s lopatami, rýči, a hráběmi a v rámci tělocviku rozhýbat svá těla fyzickou prací. 
Celý článek

Vše o kompostování aneb Dejte šanci bioodpadu

 Ve čtvrtek 11.3. 2010 se v budově školy uskutečnily dvě přednášky o kompostování, na které i přes menší sněhovou kalamitu úspěšně dorazil odborník na tuto problematiku, pan Jan Šarapatka z občanského sdružení Ekodomov. První z nich byla určena pro žáky školy a zúčastnili se jí 3 zájemci z...
Celý článek

Jak jsme vážili bioodpad

Abychom si udělali přesnější obrázek o tom, kolik a jakého bioodpadu se na škole vyprodukuje, potřebovali jsme jej nějakým způsobem zachytit a analyzovat. Rozhodli jsme se pro variantu, při které nebudeme vysypávat koše ve třídách a přehrabovat jejich nevábný obsah a která nám přišla poněkud...
Celý článek

Co o něm ví G2?

V hodinách fyziky s panem učitelem Brůžkem dostali studenti G2 v rámci probírání termodynamiky neobvyklý úkol. Vytvořit prezentace o kompostování. Pracovalo na nich samostatně asi 10 dvojic či skupinek. Celá třída pak z jednotlivých prezentací vytvořila kolektivní dílo, které by mělo obsahovat vše...
Celý článek

O programu

Učíme se kompostovat

Stručný popis našeho záměru: V Kaplici není fungující systém sběru bioodpadu z domácností a povědomí veřejnosti o možnostech kompostování je dle našeho názoru nízké. Na tuto situaci bychom chtěli reagovat. Na veřejně přístupném prostoru před školou, který je v dosti zanedbaném stavu umístíme...
Celý článek

Organizace

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Jeho generálním partnerem je společnost Toyota. Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení lidí do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení...
Celý článek
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)