Jsme střední škola v Kaplici s názvem Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště. V roce 2007 jsme se zapojili do programu Ekoškola a od té doby se snažíme věnovat environmentální výchově zvýšenou pozornost. Ta samozřejmě na škole probíhala i předtím, ale zapojení do programu přeci jen znamenalo velkou změnu, zejména v míře a způsobu jejího začlenění do života školy. 

Tyto stránky slouží zejména k informování žáků, učitelů, rodičů a dalších lidí se školou nějak spojených, ale je možné, že i někdo "zvenčí" si tu pro sebe něco najde.

Jak šel čas

Naše zelená škola v roce 2010/2011

  EVVO ve výuce Je realizována především prostřednictvím integrace do předmětů. Její konkrétní podoba nebyla v tomto roce zvlášť sledována a po vyučujících nebylo vyžadováno její vykazování vzhledem k tomu, že tyto snahy nevedly v minulých letech k očekávanému...
Celý článek

Environmentální výchova v roce 2009/2010

  EVVO ve výuce Ve školním roce 2009/2010 byla běžná výuka EVVO doplněna několika odbornými přednáškami konanými na půdě školy a dále řadou exkurzí. Na dvě přednášky byli pozváni již osvědčení odborníci Hnutí Duha a ČNF pro vydru. Nově jsme pak spolupracovali s Akademií věd...
Celý článek

Školní rok 2008/2009 v kostce

S odstartováním druhého roku činnosti ekotýmu jsme si dávali poněkud načas, neboť jsme už měli po loňských zkušenostech poměrně přesnou představu o tom, co nás čeká, a tak jsme potřebovali po hektickém začátku nového školního roku trochu nabrat dech. Z původní studentské části týmu nezbyl po...
Celý článek

Ohlédnutí za školním rokem 2007/2008

Naše škola se do programu zapojila na podzim roku 2007. Zájem žáků o účast v týmu byl poměrně velký, avšak týkal se téměř výhradně nejmladších dětí z nižších ročníků osmiletého gymnázia. Až na dva odvážlivce ze septimy se starší studenti stavěli...
Celý článek

Co je Ekoškola?

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí.

Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se posléze snaží naplnit. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí děti i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.


Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.


Jedná se také o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění určitých požadavků získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria.


Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.
 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)