Znovu a lépe - teď už kvarta

Koncem loňského školního roku se žáci tercie pokusili navrhnout výslednou podobu prostoru před školou. Na konci jejich snažení byly plánky sice velmi nápadité a v některých případech až maximalistické, které však měly často tu vadu, že nebyly realizovatelné, ať už z finančních či prostorových důvodů. Nezbylo než pokusit se napodruhé a držet se tentokráte měřítka a finančních možností projektu.

Pod vedením paní učitelky Brůžkové se žáci (teď už) kvarty vybaveni pásmy vydali před školu změřit pozemek a stávající i nové vybavení. Ve skladu již byly uloženy i lavičky a další dřevěné součásti budoucího učebně-kompostovacího zákoutí a ty bylo také nutné zanést do plánků ve správném měřítku. Měřítko se totiž probíralo při hodinách matematiky a tak bylo možné nově nabytých znalostí žáků využít v praxi. Vzniklé plánky se pak stanou vstupní surovinou pro hodiny estetické výchovy, kde se z nich stanou finální návrhy výsledného uspořádání včetně osázení zelení a dalších detailů. Nechme se tedy překvapit.

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)