Zhodnocení analýzy ekologického stavu školy

Stav z prosince 2009

1.    Odpady:

J

- Třídění papíru

- Třídění PET lahví

- Třídění elektroodpadu

- Recyklační koše jsou dobře viditelné a většina žáků i učitelů považuje jejich počet za dostatečný

- ¾ žáků si nosí pití z domova v lahvi na více použití

- Snažíme se co nejvíce odpadů využít (různé obaly a krabičky od potravin pro výuku a uložení pomůcek)

 

L

- Netřídíme sklo, hliník a bioodpad

- Netřídíme jiné druhy plastů

- Mnoho žáků nosí svačiny v jednorázových obalech

- Téměř ¼ žáků uvádí, že netřídí vůbec a ½ pouze někdy

- Množství odpadu cca za rok 2 808 Kg!

 

 

2.    Spotřeba papíru a kancelářských potřeb:

J

- Šetření papíru (oboustranné kopírování a využívání jednostranně popsaných papírů kdykoli je to možné)

- Recyklovaný toaletní papír a utěrky

- Od šk. roku 2009-2010 se zavedla evidence spotřeby papíru (balíky na kabinet)

- Bylo zavedeno dodávání jednostranně potištěných papírů z některých místních firem

 

L

- I přes snahu o úspory je spotřeba papíru vysoká

- Učitelé by mohli používat na prověrky a jiné účely více jednostranně potištěných papírů, ale zdroje nestačí

- Většina používaných sešitů je z nerecyklovaného papíru

- Ve škole se nepoužívá recyklovaný kancelářský papír ani obálky či jiné kancelářské potřeby

- Žádná z kopírek neumožňuje přímý oboustranný tisk

- Při nákupu kancelářských potřeb se neupřednostňují ekologicky šetrné výrobky

 

 

3.    Energie: 

J

- Výměna části monitorů z CRT na úspornější LCD

- V kuchyni jsou zapnuty pouze spotřebiče, které se právě používají

- Ve všech třídách jsou umístěny teploměry

- Na víkend se počítače v počítačové učebně vypínají centrálním vypínačem

 

L

- Nedůsledné zhasínání ve třídách

- 56 klasických žárovek a ani jedna úsporná, největší počet zářivek je starého typu s plastovým krytem

- Profukující okna

- Nejsme schopni regulovat vytápění školy

- Vysoká spotřeba elektřiny i během prázdnin

- Učebna PC - ideální by bylo, kdyby měly počítače nastavený automatický úsporný režim, protože úsporný režim na monitory nestačí

- 4 automaty na občerstvení na chodbě spotřebovávají mnoho energie

 

 

4.    Doprava

J

- Čtvrtina žáků a třetina učitelů jezdí do školy autem

 

L

- Chybí krytý stojan na kola

- Chybí přechod pro chodce před školou 

 

5.    Voda:

J

- Nádobí ve školní jídelně je myté v myčce

- Kohoutky jsou pravidelně kontrolovány uklizečkami

- V rekonstruované časti školy je nainstalovaná úspornější splachování a pákové kohoutky

 

L

- Nemáme umyvadla s úspornými kohoutky

- Nemáme ve škole sprchy se stop-ventily

- U většiny WC máme klasické nebo visací splachování, které je neúsporné

- Většina teplé vody je ohřívána a rozváděna bojlery starší výroby

- Průběh spotřeby vody je kontrolován pouze 1x za rok

- Škola nemá zvláštní rozvod užitkové vody

- Nevyužívá se dešťové vody

 

 

6.    Prostředí školy:

J

- Okna na chodbách byla ozeleněna jednotlivými třídami na základě výsledků ankety

- Nejlépe hodnocenou částí školy jsou rekonstruované šatny a odborné učebny

- Na chodbách jsou nástěnky s výtvarnými pracemi žáků

 

L

- Rámy oken a parapety jsou staré, oprýskané a nevzhledné

- Nevzhledné okolí budovy spolu s WC nejhůře hodnocené prostory školy

- Polovině žáků se prostředí školy příliš nelíbí

- Zanedbaný a od holubů znečištěný dvůr 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)