Vše završil projektový den

11.5.2010 bylo dlouho předem naplánované datum, kdy jsme měli představit výsledky projektu Učíme se kompostovat, ale i dalších dvou projektů z grantu Jihočeského kraje určených na vybudování venkovní učebny. Slavnostní otevření prostoru před školou a spuštění kompostování jsme naplánovali jako projektový den.

Byli pozváni zástupci dárcovských organizací a sponzorů a nechybělo ani přestřižení pásky, kterého se ujal pan starosta.

 

Každá třída si na tento den připravila v rámci různých předmětů prezentace s ekologickou tématikou. Aby se všichni studenti, ale i učitelé mohli navzájem seznámit s výsledky své činnosti, byly vytvořeny smíšené skupinky se zástupci každé třídy a ty pak obcházely jednotlivá stanoviště. Studenti si vyslechli prezentace ostatních a prohlédli si jejich práce. Program byl poměrně pestrý, protože se do přípravy zapojili učitelé různorodých předmětů. Jedním ze stanovišť byl i informační stan sdružení Ekodomov, které v tomto projektu figurovalo jako náš důležitý partner. Zde jsou témata jednotlivých stanovišť:

1. Infostan o kompostování (Ekodomov)

2. Šití podsedáků do venkovní učebny (Tercie)

3. Výtvarné zpracování PET lahví - interaktivní výstava (Kvarta - estetická výchova)

4. Ekokodex - představení nového výtvarného zpracování (Ekotým)

5. Půda a pH - pokusy (OA1 - chemie)

6. Rostliny a živočichové před školou - plakáty o rostlinách vybraných pro osázení pozemku a o dřevěném broukovišti (G1 - biologie)

7. Odpady a recyklace - informační plakáty (Sekunda - občanská výchova)

8. Dotazníkový průzkum o kompostování - seznámení s výsledky ankety mezi kaplickou veřejností (G3 - základy společenských věd)

9. Composting in English - plakáty s hromadami kompostu a anglickými popisky, (zábavná) hra na zakládání kompostu (Sekunda - angličtina)

10. Realizace projektu – powerpointová prezentace fotografií

11. Lokální měny - seznámení s principem lokálních měn a návrhem vlastní lokální měny (OA2 - ekonomika)

12. Ekoznačky - jejich druhy a výsledky průzkumu po kaplických obchodech (Prima - občanská výchova)

13. Úvahy nad odpady  (OA3 a kvarta - český jazyk)

14. Kompostování - powerpointová prezentace (G2 - fyzika)
 

Studenti na každé zastávce odpovídali na otázky z pracovních listů. Motivaci měli velkou, protože poctivě vyplněné pracovní listy byly poté slosovány o hodnotné ceny. Losovacím osudím se stal příznačně kompostér vystavený u informačního stanu.

 

Pečlivé zodpovídání otázek z pracovních listů.

 

 

Zástupce Ekodomova povídá o kompostování.

 

Podsedáky šijí studenti...

 

... i učitelé s velkým zaujetím.

 

Valíme oči na roztodivné vynálezy z PET lahví.

 

Studenti čekají na závěrečné losování, učitelé si hoví na trávě. Počasí nám ten den opravdu přeje.

 

Chvíle napětí a srocení kolem infostanu. Všichni čekají, zda bude vyvoláno jejich jméno.


Předáním cen však program neskončil. Po obědě následovalo drcení větví a založení kompostu. Již ráno sebrali studenti bioodpad, který se od minulého týdne hromadil ve speciálních koších rozmístěných po třídách a paní uklízečky přispěly dvěma pytli papírovými ručníků. Z nadrcených větví a ostatního bioodpadu vznikla vyvážená směs, ke které budeme od této chvíle pravidelně přisypávat.

 

Štěpkování větví je velká psina.

 

Zkouší si jej i paní učitelky.

 

Všechny ingredience již máme připraveny.

 

A paní zástupkyně má tu čest vsypat do kompostéru první várku bioodpadu. 

 

A teď už to necháme na přírodě!

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)