Vše o kompostování aneb Dejte šanci bioodpadu

 Ve čtvrtek 11.3. 2010 se v budově školy uskutečnily dvě přednášky o kompostování, na které i přes menší sněhovou kalamitu úspěšně dorazil odborník na tuto problematiku, pan Jan Šarapatka z občanského sdružení Ekodomov.

První z nich byla určena pro žáky školy a zúčastnili se jí 3 zájemci z každé třídy vyjma maturitních ročníků. Chtěli jsme, aby v každé třídě byl někdo, kdo bude blíže obeznámen se smyslem kompostování a zásadami jeho provádění v praxi. Soudě podle níže uveřejněných ohlasů studentů, ale i jejich bezprostředních reakcí se zdá, že přednáška svůj účel splnila.

V odpoledních hodinách jsme pak netrpělivě vyhlíželi účastníky z řad veřejnosti. Snad kvůli nevlídnému počasí, snad kvůli zdánlivé banálnosti tématu, nakonec jich dorazila jen hrstka. Ti však v žádném případě nelitovali a díky řadě dotazů se přednáška protáhla až do sedmé hodiny večerní, kdy jsme se rozcházeli s pocitem, že kompostování je prostě bezva.

 

A zde jsou již zmiňované reakce některých studentů:

"Přednáška pro mě byla zajímavá. Nejvíce mě zaujalo, jaké množství odpadu dokáže člověk vyhodit, je to cca 306kg, což je pro mne velice mnoho. Navíc už vím, co je vermikompostování a proč je k tomu nejvhodnější uměle vyšlechtěná kalifornská žížala. Dále mě zajímalo povídání o domácím kompostéru. Tato přednáška mi rozšířila obzor o mnoho informací o kompostování." Dana, OA3

"Zaujalo nás, že jsme si mohli detailně prohlédnout žížalový kompostér." studenti G1

"Nejvíce mě zaujalo využívání žížal, které přeměňují rostlinné zbytky na kvalitní hnojivo." Roman, OA1

"Nejvíc mě zaujaly kompostovací koše, protože vůbec nejsou cítit, když tam je odpad. Další věc, která mě zaujala, je to, že do bioodpadu nepatří živočišné výrobky." Kristýna, OA1

"Na přednášce jsem se dozvěděl, že v komunálním odpadu je 50% bioodpadu. Dále jsem se dozvěděl, že v důsledku netřídění bioodpadu vznikají na skládkách skleníkové plyny." Martin, OA1

"Beseda na téma kompostování byla velmi zajímavá. Odnesla jsem si spoustu užitečných informací, jak o kompostování, tak o různých odpadech a jejich třídění. Některé věci, co jsem se dozvěděla, jsem navrhla tátovi, který s nadšením souhlasil." Šárka, OA2

"Zaujalo nás mnoho způsobů kompostování, například kompostování pomocí žížal bylo velmi zajímavé a efektivní. To, že správně kompostovaný bioodpad vůbec nesmrdí, podle mě taky moc lidí neví. Myslím, že možnostem kompostování by se mělo dostat o hodně větší mediální a sponzorské pozornosti, protože nevědomost je největší problém." Honza, G3

"Bylo to celkem zajímavé a nejvíc nás zaujala ta část s těma žížalama." studenti Kvarty

 

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)