Učíme se kompostovat

Stručný popis našeho záměru:

V Kaplici není fungující systém sběru bioodpadu z domácností a povědomí veřejnosti o možnostech kompostování je dle našeho názoru nízké. Na tuto situaci bychom chtěli reagovat.

Na veřejně přístupném prostoru před školou, který je v dosti zanedbaném stavu umístíme kompostér a začneme v něm kompostovat část bioodpadu vznikajícího ve škole. Celý prostor upravíme do podoby bližší přírodě (zmenšení betonových ploch, zatravnění, vysázení zeleně atd.) i lidem (lavičky, zpevněný chodník) a to při respektování zásad trvalé udržitelnosti (recyklované materiály, místní produkty atd.).

Kompostování, ale i celkovou myšlenku projektu budou vysvětlovat informační tabule. Kompostování budeme propagovat také uspořádáním přednášek pro veřejnost i žáky školy a publikováním článků v místním a regionálním tisku a na internetu.

Většinu teoretické přípravy, vytváření grafických návrhů i manuální práce budou realizovat sami žáci školy pod vedením učitelů v rámci projektového vyučování. To povede k rozvoji jejich klíčových kompetencí a snad také k vytvoření osobního vztahu k celému projektu. Ve škole dojde ke snížení produkce směsného odpadu a v Kaplici a okolí pak v ideálním případě přibude lidí, kteří to s kompostováním zkusí také.

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)