Tkaní ze zbytků látek a hadříků

 Také se vám doma hromadí vyřazené oděvy, které se na charitu z různých důvodů nehodí, či zbytky látek po šití, které je vám líto vyhodit, ale zároveň nevíte co s nimi? Jednou z možností, jak těmto textiliím vdechnout nový život a učinit z nich nejen užitečné, ale i dekorativní bytové či oděvní doplňky, je technika tkaní látkových koberečků. Koberečky však nejsou zdaleka to jediné, co se dá tímto způsobem utkat. V následujícím stručném návodu se můžete inspirovat. 

 

Co budete potřebovat

Ke tkaní jsou nutné některé speciální pomůcky, jejichž výroba však není zas tak složitá a pokud se sami na práci se dřevem necítíte, můžete požádat některého šikovného člena rodiny. Všechno potřebné vybavení je na následujícím obrázku:

 

- dřevěný rám se dvěma řadami hřebíčků posunutými oproti sobě o půl mezery (nejlepší jsou čalounické) - na ně natáhneme osnovu

- dřevěný člunek (ale může být i z tvrdého kartonu), na který budeme navíjet nastříhané proužky látek (útek)

- 2 dřevěné tyčky na vytváření mezery mezi osnovními nitěmi (prošlupu) - minimálně jedna tyčka musí být plochá, aby bylo možné ji po propletení mezi osnovními nitěmi postavit svisle a vytvořit tak potřebný prostor pro provlečení člunku

- hřeben na přirážení útku

- kartony na vytváření mezer mezi tkaninou

 

Dále si musíte připravit vlastní materiál ke tkaní, jímž jsou různé zbytky látek či oděvy, které nastříháte na proužky cca 2cm široké. Ty pak několika stehy sešijete k sobě do pruhu, přiměřeně dlouhého na to, abyste ho mohli ovinout kolem člunku. Pokud použijete barevně ladící látky, lze takto vytvářet zajímavé kombinace.

Jako poslední potřebujete přízi na natažení osnovy. Hodí se tenčí provázek nebo i bavlněná pletací příze, kterou můžete již rovnou zakoupit v požadovaném odstínu. Osnovu lze na hřebíčky natáhnout různými způsoby podle toho, jak hustou ji potřebujeme. Neutahujeme ji příliš, obzvláště pokud používáme nepružný provázek.

 

Postup tkaní

- Jako první provlečeme osnovou pruh kartonu, který nám po skončení práce umožní volné konce osnovy zavázat na uzlíky či zakončit tkaninu ozdobnými třásněmi.

- Na opačném konci rámu provlečeme osnovou jednu z tyček (v tomto případě kulatou), která nám usnadní provlékání člunku v jednom směru. Tuto tyčku nebudeme během práce z osnovy vytahovat.

- Druhou tyčkou (plochou) propleteme osnovní nitě opačně než to bylo u kulaté.

- Na člunek navineme sešitý pruh nastříhaných látek. Látky můžeme navinout jen tolik, aby mohl člunek pohodlně procházet mezerou mezi osnovními nitěmi (prošlupem).

- Plochou tyčku postavíme v osnově svisle, čímž se vytvoří prošlup. Tím protáhneme člunek a pruh látky (útek) přirazíme po celé délce hřebenem. Konec útku necháme volně přečnívat a po dokončení tkaní jej na rubu zapošijeme.

- Plochou tyčku vytáhneme z osnovy a znovu ji zasuneme, tentokrát skrze opačné nitě. V tomto směru ji nemusíme nitěmi složitě provlékat, protože si pomůžeme kulatou tyčkou zasunutou na opačném konci rámu.

- Pokračujeme ve tkaní dokud nám vystačí útek. Pak na člunek navineme další sešitý pruh.

- Pokud potřebujeme utkat dva menší pruhy látek, které se nám vejdou na délku jednoho rámu, můžeme je uprostřed oddělit pruhem kartonu.

- Napětí osnovních nití, které se postupem tkaní stále více utahují, můžeme částečně regulovat jejich přetahováním pomocí háčku přes bližší nebo vzdálenější hřebíčky. Lze to zejména u bavlněné příze, která je pružnější. Na začátku práce, kdy je osnova ještě dosti volná, přetáhneme přízi přes sousední hřebíčky, čímž dosáhneme většího napětí. V průběhu práce pak můžeme podle potřeby napětí osnovy opět snížit.

- Po skončení tkaní látku postupně odstřiháváme od rámu a konce hned zavazujeme na uzlíky, aby se látka nerozvolnila. Volné konce osnovy je možné buď ozdobně svázat do třásní, nebo zatáhnout háčkem zpět do tkaniny.

Výsledkem může být například takovýto kapsář...

... nebo takováto taška přes rameno.

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)