Studijní obory Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně

1. Environmetalismus a soukromý sektor - příprava budoucích zeleně orientovaných podnikatelů

2. Environmentalismus a státní správa a samospráva - příprava na kariéru ve státní správě

3. Environmentalismus a neziskový sektor - uplatnění v rámci neziskových organizací

4. K přírodě šetrný management krajiny - zájemci o ekozemědělství a péči o krajinu spojenou s ochranou přírody 

 
Informační letáček (dokument pdf)
Brožura o nových zaměřeních, o oboru environmentálních studií a vyučujících (dokument pdf)
 
Internetové stránky katedry:  https://bit.ly/studium_environmentalistiky
Případné dotazy pište na email: humenv@fss.muni.cz 
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)