Školní rok 2009/2010

ZÁŘÍ 2009

1.9.       - vyhlášení celoškolní akce na ozelenění oken

3.9.       - Josef Kadubec z Rosy prezentuje výsledky své analýzy vedení školy

22.9.     - Den bez aut – hlášení do školního rozhlasu, počítání aut na hlavních tazích

29.9.     - Den otevřených dveří na ekologické farmě Bemagro Malonty – účast zájemci z Ekotýmu a školy


EVVO ve výuce:

Anglická konverzace G4 (Hana Kýbusová) – témata Cars and driving, Responsible shopping and eco-labelling

Anglická konverzace G2 (Hana Kýbusová) – téma Transport
 

 

ŘÍJEN 2009

1.10.       - Zatočte s elektroodpadem – putovní roadshow společnosti Elekrowin. Účast OA1, OA2, G1, G2

12.10.     - Exkurze do podniku Ekodepon Lažany – třídící linka a skládka TKO. Účast zájemci z celé školy.

20.10.     - 1. schůzka Ekoškoly

23.10.     - 2. schůzka Ekoškoly


EVVO ve výuce:

Biologie G2 (Hana Císařová) – návštěva mykologického oddělení Jihočeského muzea a výstavy CO vy na to? věnující se globální změně klimatu

Biologie G2, TER (Hana Císařová) – přednáška Kateřiny Ulmanové z Hnutí Duha o šelmách

Biologie KVA (Hana Císařová) – exkurze do grafitového dolu v Č. Krumlově

Fyzika G2 (Radek Brůžek) – Vytváření prezentací o kompostování v rámci probírání tématického celku Termodynamika

 

 

LISTOPAD 2009

6.11.       - 3. schůzka Ekoškoly

11.11.     - Přírodovědný klokanVýsledky: KADET (Tercie, Kvarta): 1. Kristián Vejs (Tercie) 2. Václav Starý (Kvarta) 3. Petr Tišer (Kvarta) JUNIOR (G1, G2, OA1, OA2) 1. Jiří Vostřel (OA1) 2. Martina Maršíčková (G2) 3. Andrea Koubová (OA1)

13.11.     - 4. schůzka Ekoškoly

20.11.     - 5. schůzka Ekoškoly

27.11.     - 6. schůzka Ekoškoly

 

EVVO ve výuce:

Biologie G1 a Biologický seminář (Hana Císařová) - Přednáška Mgr. Ondřeje Lenze z Biologického ústavu Akademie věd v Č. Budějovicích na téma Viry uskutečněná v rámci Týdne vědy

Biologický seminář (G3) - účast na Dni otevřených dveří na Akademii věd v Českých Budějovicích

 

PROSINEC 2009

30.11. - 4.12.  - měření produkce bioodpadu na škole

11.12.     - 7. schůzka Ekoškoly

 

EVVO ve výuce:

Ekonomika OA2 (Květoslava Lauterbachová) - Ekologická ekonomie

Biologie PRI, SEK, Biologický seminář a další zájemce ze tříd TER a KVA (Hana Císařová a Zorka Brůžková) - přednáška Ptáci jižních Čech (Matouš Šimek z třeboňského ČNF pro vydru)

 

 

LEDEN 2010

6.1.        - školní kolo biologické olympiády (kategorie PRI+SEK, TER+KVA) Výsledky: Kategorie D (PRI, SEK) 1. místo: Adéla Fischerová (PRI) 2. místo: Vojtěch Smolík (PRI) 3. místo: Magdalena Nováková (SEK) Kategorie C (TER, KVA) 1. místo: Lenka Vu (TER) 2. místo: Ivana Baudyšová (TER) 3. místo: Nikola Kreisingerová (TER)

8.1.        - 8. schůzka Ekoškoly

15.1.      - 9. schůzka Ekoškoly

19.1.      - 10. schůzka Ekoškoly

21.1.      - školní kolo biologické olympiády (kategorie G1+G2, G3+G4)

 

EVVO ve výuce:

Anglická konverzace G3 (Hana Kýbusová) - Responsible shopping and eco-labelling

 

 

ÚNOR 2010

5.2.      - 11. schůzka Ekoškoly

12.2.     - 12. schůzka Ekoškoly

15.2.     - umístění vlastnoručně vyrobeného boxu na sběr dosloužilých úsporných žárovek vedle stávajícího boxu na elektroodpad (2. patro vedle učebny fyziky)

19.2.     - 13. schůzka Ekoškoly

 

 

BŘEZEN 2010

5.3.       - 14. schůzka Ekoškoly

11.3.     - Přednáška pana Jana Šarapatky ze sdružení Ekodomov nazvaná Vše o kompostování aneb Dejte šanci bioodpadu - dopoledne pro studenty školy (3 zájemci z každé třídy) a odpoledne pro veřejnost. 

11.3.     - 2. vývoz boxu na elektroodpad

12.3.     - 15. schůzka Ekoškoly

19.3.     - 16. schůzka Ekoškoly

29.3.     - SEV Stožec - dvoudenní pobyt třídy Prima ve Středisku ekologické výchovy ve Stožci. Pro žáky je připraven výukový program o včelařství.

 

EVVO ve výuce

Anglická konverzace G4 (Hana Kýbusová) - zhlédnutí filmu Home, téma Global issues, básně Earth poem

 

 

DUBEN 2010

23.4.    - Ukliďme svět - účast třídy OA2 a G1

23.4.    - výlet do Plzně na výstavu Doba ledová - Giganti v Západočeském muzeu, návštěva ZOO a Dinoparku

27.4.    - Po stopách lokálních měn. Návštěva univerzitního městečka Hagenburg, prohlídka místního gymnázia a software parku. Průzkum užívání lokální měny v Pregartenu a Wartbergu - Horní Rakousko. Účast - třídy OA 2 a OA3. 

27.4.    - Exkurze na ZŠ Školní, prohlídka kompostéru a sbírání zkušeností 

 

EVVO ve výuce

Občanská výchova SEK (Hana Musilová) - Odpady a recyklace

Anglický jazyk SEK (Hana Kýbusová, Iva Dvořáková) - Composting

Anglický jazyk G3 (Jiřina Staňková) - Going green

Anglický jazyk G2 (Věra Sládková) - Going green

Anglická konverzace G3 (Hana Kýbusová) - My green border

Občanská výchova PRI (Jana Kopúnová) - Ekoznačení a odpovědné spotřebitelství

Český jazyk OA3 (Ilona Nová) - úvahy nad tématikou odpadů

Estetická výchova KVA (Ilona Nová, Martin Kubalák) - Výrobky z PET lahví

 

 

KVĚTEN 2010

11.5.    Projektový den - slavnostní otevření upraveného prostoru před školou a vyvrcholení projektů Učíme se kompostovat, Učebna pod otevřeným nebem a Ekopoint

14.5.    Škola v lese, les ve škole: Výukový program se uskuteční v rámci biologie - environmentální výchova. Účast: třída Sekunda.

14.5.    exkurze do pivovaru Budvar v Českých Budějovicích (účast třídy G3 a OA2)

 

EVVO ve výuce

Základy společenských věd G3 (Jana Kopúnová) - Sociologický výzkum mj. na téma kompostování

 

  

ČERVEN 2010

28.6.    - Den v přírodě s prvňáčky ZŠ Školní - organizace třídy OA1 a OA3, p. uč. Dvořáková a p. uč. Kýbusová

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)