Školní rok 2008/2009

ZÁŘÍ 2008

18.9.       - instalace boxu na zpětný odběr elektrozařízení firmy Retela v prostorách školy

 

EVVO ve výuce:

Zeměpis PRI (Jaroslav Král) – Svět našich řek – výukový program Českého nadačního fondu pro vydru (Matouš Šimek)

Biologie G4 (Lukáš Šmahel) – Budeme znát víc, nebudem se bát vlka nic! – přednáška Českého nadačního fondu pro vydru (Matouš Šimek)

Biologie SEK, TER – výlet do ZOO Ohrada spojený s výukovými programy

Anglická konverzace G4, OKT (Hana Kýbusová) - Globální problémy

 

 

 

ŘÍJEN 2008

17.10.     - slavnostní vyhlášení ankety Strom roku v Brně; Vítězným stromem se stala lípa Jana Gurreho v Římově. Žáci a učitelé naší školy přispěli k vítězství římovské lípy 180 hlasy, které odevzdali na sponzorovaných hlasovacích arších.

 

EVVO ve výuce:

Zbožíznalství OA1 (Lukáš Šmahel) – přednáška sdružení Calla Obnovitelné zdroje energie (Edvard Sequens)

Angličtina G4 (Jiřina Staňková) – Global issues

 

 

LISTOPAD 2008

3.11.       - 1. schůzka týmu Ekoškoly

10.11.     - 2. schůzka týmu Ekoškoly

26.11.     - workshop Ekoškoly pořádaný sdružením Tereza na škole oceněné titulem v loňském roce (účast za ekotým: Hana Kýbusová, Tereza Kartalová, Petr Tišer)

 

EVVO ve výuce:

G2 (Ilona Nová) – Konopí – obnovitelný zdroj budoucnosti – přednáška sdružení Calla (Hana Gabrielová)

 

 

PROSINEC 2008

1.12.       - 3. schůzka týmu Ekoškoly

15.12.     - 4. schůzka týmu Ekoškoly

16.12.     - rozmístění dalších nádob na sběr tříděného odpadu (papír a PET lahve) dodaných zdarma Ministerstvem životního prostředí

 

EVVO ve výuce:

PRIMA, TERCIE (Hana Musilová, Jaroslav Král) – Všichni za jednoho – teambuildingový program ekocentra Šípek (Kristýna Čapková, Kateřina Střelcová)

 

 

LEDEN 2009

12.1.     - 5. schůzka týmu Ekoškoly

13.1.     - exkurze týmu Ekoškoly na ekologickou farmu Bemagro Malonty k panu Knížkovi – povídání o ekozemědělství a biopotravinách, prohlídka kravína

19.1.     - 6. schůzka týmu Ekoškoly

24.1.     - spuštění webových stránek ekotýmu

 

EVVO ve výuce:

Dějepis a Výtvarná výchova OA1, SEK, TER – Tajemství výroby tkanin – výuková aktivita ekocentra Šípek (Kristýna Čapková)

 

 

ÚNOR 2009

2.2.     - 7. schůzka týmu Ekoškoly

6.2.     - instalace pákového lisu na PET lahve v přízemí u automatů

9.2.     - 8. schůzka týmu Ekoškoly


EVVO ve výuce:

Základy společenských věd G1 (Jana Kopúnová) – Deformace informace – výuková aktivita ekocentra Šípek zaměřená na reklamu (Kristýna Čapková)

Základy společenských věd G3 (Jana Kopúnová) – Neviditelná ruka trhu – výuková aktivita ekocentra Šípek (Kateřina Střelcová)

Fyzika SEK (Radek Brůžek) – Vaříme a šetříme – pokusné stanovení spotřeby el. energie při různých způsobech vaření vody a vyčíslení možných úspor

Biologie TERCIE (Jana Polívková) – Změny prostředí a předchůdce člověka. Přednáška s videoprojekcí zakončená srovnáním vlivu člověka na prostředí a vlivu prostředí na člověka.

Občanská nauka OA1 (Jana Polívková) – Kouříme?! Výzkum studentů zaměřený na odhalení příčin vedoucích ke kouření a spojený s vytvořením reklamy odrazující mládež od kouření
 

 

BŘEZEN 2009

2.3.      - 9. schůzka týmu Ekoškoly
3.3.      - společnost Rosa z Českých Budějovic zastoupená panem Josefem Kadubcem zahajuje nezávislou analýzu ekologického stavu školy
16.3.    - 10. schůzka týmu Ekoškoly
30.3.    - 11. schůzka týmu Ekoškoly


EVVO ve výuce:

Občanská výchova SEK (Jana Kopúnová) – Patero dětí modré planety – pravidla pro přátelské soužití s přírodou

Estetická výchova PRI, SEK (Iva Dvořáková) – výroba přáníček s použitím barevných obalů ze sáčků od čaje – znovuvyužívání odpadních surovin

Biologie OKT (Zorka Brůžková) – tématický celek Ekologie - seminární práce na vybraná témata

Estetická výchova TER (Martin Kubalák) – Návrhy na přeměnu prostoru před školou – příprava na zapojení do projektu Škola pro udržitelný život

Angličtina G2 (Jiřina Staňková) – Globální problémy (cca 10 hodin)

Biologie TERCIE (Jana Polívková) – Co to dýcháme? Dýcháme jen to, co si sami vlastní činností znečišťujeme

Občanská výchova OA1 (Jana Polívková) Společně dokončený projekt Kouříme?! Prezentace výsledků výzkumu, doplněná výtvarnými pracemi studentů

 

 

DUBEN 2009

6.4.     - 12. schůzka týmu Ekoškoly

20.4.   - 13. schůzka týmu Ekoškoly

22.4.   - Den Země – hlášení školního rozhlasu k tomuto významnému dnu a celoškolní hlasování o Ekokodexu

 

EVVO ve výuce:

Český jazyk PRI (Jana Kopúnová) – básně o Zemi

Anglický jazyk OA2 (Iva Dvořáková) – lekce věnovaná Future of our planet

Anglický jazyk OKT (Hana Kýbusová) – dokumentární film o Zemi

Estetická výchova TER, SEK (Martin Kubalák) – zapojení do výtvarné soutěže Máme rádi přírodu?

Biologický seminář OKT, G3 (Lukáš Šmahel) – přírodovědná exkurze

 

 

KVĚTEN 2009

4.5.     - 14. schůzka týmu Ekoškoly

11.-15.5. - celoškolní anketa zaměřená na názory a zvyklosti žáků i učitelů v oblastech: prostředí školy, odpady, spotřeba, vytápění a doprava

13.5.   - 1. vývoz boxu na elektroodpad

18.5.   - 15. schůzka týmu Ekoškoly


EVVO ve výuce:

Občanská výchova SEK (Jana Kopúnová) – Patero dětí modré planety – pravidla pro přátelské soužití s přírodou

Dějepis PRI, SEK (Hana Musilová) – Nebojte se Bójů aneb Kam odešli Keltové – výukový program sdružení Šípek


 


ČERVEN 2009

1.6.     - 16. schůzka týmu Ekoškoly

12.6.   - Přírodovědná soutěž pro prvňáčky ZŠ Školní

12.6.   - Získání financí na projekt Učíme se kompostovat z grantového programu Škola pro udržitelný život


EVVO ve výuce:

Biologie G1 (Lukáš Šmahel) – exkurze do botanické zahrady v Táboře

Biologie PRI (Lukáš Šmahel) – exkurze na SZTŠ v Českých Budějovicích
 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)