Školní rok 2008/2009 v kostce

S odstartováním druhého roku činnosti ekotýmu jsme si dávali poněkud načas, neboť jsme už měli po loňských zkušenostech poměrně přesnou představu o tom, co nás čeká, a tak jsme potřebovali po hektickém začátku nového školního roku trochu nabrat dech. Z původní studentské části týmu nezbyl po prázdninách takřka kámen na kameni, museli jsme tedy znovu spoléhat na nábor nově příchozích prvních ročníků. Znovu se ukázalo, že získat pro věc studenty ve věku od patnácti let výše, je takřka nemožné. Vše naštěstí vynahradil především zájem žáků Primy, kteří spolu se dvěma veteránkami z tercie vytvořili jedenáctičlennou skupinku. Mezi učiteli došlo k jedné obměně, kdy velmi vytíženou paní učitelku Lovčí nahradil nový chemikář pan Šmahel. Mohli jsme tedy směle začít tam, kde jsme o několik měsíců předtím skončili.

Pro analýzu jsme zvolili jinou strategii, a sice postupovat podle pracovních listů Terezy společně krok po kroku; pomalu, ale snad jistě. Nerozptylovali jsme se příliš jinými aktivitami zaměřenými na veřejnost a své úsilí jsme soustředili především dovnitř školy. To se nakonec ukázalo jako jistější cesta k cíli, který se však tehdy zdál ještě v nedohlednu. Dotáhli jsme do konce obávané měření teploty v různých částech budovy, a protože jeho výsledky byly okamžitě použity pro změnu regulace vytápění, za pár týdnů jsme ho ještě pro kontrolu zopakovali. Ukázalo se, že k určitému zlepšení a vyrovnání ať už extrémně nízkých či extrémně vysokých hodnot sice došlo, ale bez investic do oken a termoregulačních ventilů jsou naše možnosti úspor pouhou centrální změnou regulace prakticky vyčerpány. V závěru roku jsme pak uspořádali celoškolní anketu pro žáky i učitele s cílem zjistit jejich názory a návyky v jednotlivých oblastech našeho zájmu, jimiž bylo prostředí školy, odpady, svačiny, spotřeba papíru, teplo a doprava. Z ní vzešlo ohromné množství dat, která jsme průběžně zpracovávali až do samého konce školního roku. Zbývá ještě všechny nashromážděné údaje celkově vyhodnotit a dokončit souhrnný výstup, kde by byly zdokumentovány naše silné stránky i naše slabiny a poté navrhnout plán činnosti s konkrétními kroky směřujícími k ekologizaci chodu školy. Kromě vlastních podkladů využijeme pro shrnutí analýzy a následný plán činností i studii vypracovanou panem Josefem Kadubcem z budějovické společnosti Rosa. Měli jsme štěstí, že naše spolupráce začala právě ve chvíli, kdy Rosa zahajovala pilotní projekt na zpracovávání ekologických auditů. Zařazení do něj pro nás znamenalo, že jsme měli celý audit zdarma.

Třebaže analýza ekologického stavu školy byla naším úkolem číslo jedna, nebylo to to jediné, čím jsme se zabývali. Hned v září byl ve škole umístěn box na zpětný odběr elektroodpadu od firmy Retela a poté, co byli s touto skutečností všichni obeznámeni prostřednictvím školního rozhlasu a ekonástěnky, se zvolna začal plnit. Škola jsme malá, a tak plnění pokračovalo až téměř do konce školního roku, kdy byl box poprvé vyvezen.

Rozhodli jsme se navázat užší spolupráci s regionálními ekologickými organizacemi a prostřednictvím jejich ekovýchovných programů osvěžit školní výuku. Vyzkoušeli jsme především nabídku krumlovského sdružení Šípek, třeboňského ČNF pro vydru a budějovické Cally. Programy se setkaly tu s větším, tu s menším úspěchem a na ty vydařené bychom určitě rádi navázali i v budoucnu. Ekologická témata si také našla místo v běžné výuce řady předmětů, nejen obligátní biologie.

Zapojili jsme se též do sběru hlasů pro římovskou lípu, jež byla nominována v anketě Strom roku a nakonec s velkou převahou i zvítězila. Žáci a učitelé naší školy přispěli k vítězství římovské lípy 180 hlasy, které odevzdali na sponzorovaných hlasovacích arších.

V listopadu se dva členové ekotýmu a jeden učitel zúčastnili workshopu v Praze, který se konal na základní škole nedávno oceněné titulem Ekoškola. Vidět na vlastní oči, jak to může ve škole fungovat a moci si vyměnit své zkušenosti s ostatními bylo pro naši vlastní činnost velice přínosné.

Z dalších našich aktivit bych vyzdvihla lednovou návštěvu ekologické farmy Bemagro Malonty, jež je od počátku naším sponzorem a partnerem. Děti se dozvěděli o principech ekologického hospodaření a prohlédly si stáje s kravami a telátky. Zejména telátka na některé členky ekotýmu velmi zapůsobila a kupodivu zájem vyvolala i obří nádrž na kejdu. Málokdo si nechal ujít možnost vylézt po žebříku a obhlédnout celý její obsah shora. S Bemagrem udržujeme kontakt ještě prostřednictvím výborných biosýrů vyráběných z jejich mléka až v dalekém Velkém Meziříčí. Tato svépomocná distribuce se odehrává v rámci bioklubu Hnutí Duha, který založil pan Ondřej Šanda a časem se snad sortiment biopotravin za dostupnou cenu ještě rozšíří.

V únoru byly spuštěny webové stránky, jejichž hlavním cílem byla nejen prezentace ekotýmu na veřejnosti, ale i aktuální informování lidí tak či onak se školou spjatých a v neposlední řadě i dokumentace našich aktivit pro nás samé, abychom nezapomněli, co všechno už máme za sebou.

Květen byl ve znamení vyplňování již zmiňovaných anket a také hlasování o celoškolním Ekokodexu. Na přípravě návrhů pracoval ekotým, ale podněty vzešly i z několika tříd. Ekotým pak přijatelné návrhy sestavil do seznamu o osmnácti položkách. (Tou dobou už byli v ekotýmu dospělí a dětští členové v poměru 1:1, takže ani tentokrát nás odliv zájmu v průběhu náročné práce neminul.) Hlasovací archy pak kolovaly školou a my netrpělivě čekali, jak to dopadne. Snad díky našemu loňskému zaměření na odpady dostalo nejvíce hlasů pravidlo o třídění. Původně jsme chtěli pro ekokodex použít prvních deset zásad, ale bylo nám líto krásných předsevzetí o jídle a papíru, takže jsme nakonec jako ekokodex přijali celý tucet pravidel. Ta byla také výtvarně zpracována na hodinách estetické výchovy a teď zbývá již jen rozmístit výsledné ekokodexy po škole.

V červnu se pak podobně jako loni uskutečnila přírodovědná soutěž pro prvňáčky ZŠ Školní, která se tentokrát nekonala na Den Země, ale byla stejně zaměřená a nazvali jsme ji Den v přírodě. Počasí nám letos přálo a tak se všechno to běhání, poznávání a hádání odehrálo na Suchém vrchu s krásným výhledem na Kaplici a dramaticky zakaboněnou oblohou nad námi. Ohlasy dětí i jejich paní učitelky byly opět pozitivní a už si nás zamluvili na příští rok. Zdá se, že se zrodila tradice.

V samém závěru školního roku jsme se pak dozvěděli dobrou zprávu, že náš projekt Učíme se kompostovat v rámci programu Škola pro udržitelný život, byl schválen a my se můžeme těšit na částku 66000,-Kč a k tomu fůru práce. Víme předem, že to bude náročné, protože na jeho realizaci bude zapotřebí přispění všech učitelů i žáků školy. Jejich aktivity budou navazovat jedna na druhou, takže jsme napjati, jak se vše podaří zkoordinovat. Doufejme, že to dobře dopadne a na jaře uspořádáme slavnostní otvírací den se vší parádou.

Naše hlavní úkoly na příští školní rok jsou tedy dány již nyní. V rámci programu Ekoškola shrnout analýzu, vypracovat plán činností na ekologizaci provozu školy a ten začít postupně naplňovat. Projekt Učíme se kompostovat musíme dovést do zdárného konce do května. Shrne se to na pár řádků, ale kdo si představí, co všechno to bude obnášet, tak mu bude jasné, že nudit se rozhodně nebudeme.

Hana Kýbusová

Seznam členů ekotýmu ve školním roce 2008/2009:

Ing. Hana Kýbusová

Mgr. Iva Dvořáková

Mgr. Ludmila Opelková

Ing. Pavla Hořejšová

Mgr. Lukáš Šmahel

Petr Tišer (tercie)

Tereza Kartalová (tercie)

Dominika Janečková (tercie)

Eva Michalčáková (tercie)

Magdaléna Pöschková (prima)

Tereza Papoušková (prima)

Lucie Turečková (prima)

Anna Baierová (prima)

Katka Bazsová (prima)

Bára Otavová (prima)
 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)