Školní rok 2007/2008

ZÁŘÍ 2007

oficiální přihlášení do programu Ekoškola

rozmístění recyklačních nádob na PET lahve a papír na chodby do každého patra školy

 

EVVO ve výuce:

Anglická konverzace G4, OKT (Hana Kýbusová) – Den bez aut

 

 

ŘÍJEN 2007

8.10.       - 1. schůzka týmu Ekoškoly

 

 

LISTOPAD 2007

5.11.       - 2. schůzka týmu Ekoškoly

6.11.       - zhlédnutí filmu Nepříjemná pravda (An Inconvenient Truth) v kině – třídy SEK, SEP, G2, G3, OA2, OA3, OA4

9.-23.11.    - týden plastových lahví – sběr pro potřeby výtvarné výchovy

 

EVVO ve výuce:

Anglická konverzace G4, SEP (Hana Kýbusová) – Globální změna klimatu

Anglická konverzace OKT (Hana Kýbusová) – Odpovědné nakupování (bioprodukty, fair trade, Buy Nothing Day)

Anglická konverzace SEP (Hana Kýbusová) – Ekologická stopa

Zbožíznalství OA2 (Andrea Lejsková) – Plasty (tvorba informačních plakátů)

 

 

PROSINEC 2007

10.12.     - 3. schůzka týmu Ekoškoly

 

EVVO ve výuce:

Hospodářské výpočty OA1 (Marie Doležalová) – výpočet návratnosti úsporných žárovek (prac. list Terezy)

Estetická výchova G2 (Martin Kubalák) – plastiky z PET lahví

Zeměpis G2 (Jaroslav Král) – Globální problémy

Zeměpis G1 (Jaroslav Král) – Ozónová díra, skleníkový efekt


 

LEDEN 2008

14.1.       - 4. schůzka týmu Ekoškoly

 

 

ÚNOR 2008

18.2.       - 5. schůzka týmu Ekoškoly

 

EVVO ve výuce:

Český jazyk SEK (Zdeňka Lovčí) – odpady (práce s odborným textem, vyhledávání informací, tvorba plakátu)

 

 

BŘEZEN 2008

10.3.       - 6. schůzka týmu Ekoškoly

12.3.       - vyhlášení celoškolní akce na sběr použitých brýlí pro Středoafrickou republiku

12.3.       - vyhlášení soutěže o nejlépe recyklující třídu

12.3.       - vyhlášení výtvarné soutěže S nápady dětí ubude smetí (ve spolupráci s ostatními školami v Kaplici)

31.3.       - 7. schůzka týmu Ekoškoly

 

EVVO ve výuce:

Občanská výchova SEK (Jana Kopúnová) – Zachraňme Zemi

Estetická výchova PRI (Martin Kubalák) – zapojení do výtvarné soutěže ZOO Ohrada vyhlášené k roku obojživelníků

 

 

DUBEN 2008

7.4.         - 8. schůzka týmu Ekoškoly

14.4.       - 9. schůzka týmu Ekoškoly

21.4.       - 10. schůzka týmu Ekoškoly

22.4.       - DEN ZEMĚ

                    – Přírodovědná soutěž pro 1. třídu ZŠ Školní (Pri, Sek)

                    – mezinárodní akce Ukliďme svět – sběr odpadků v Kaplici a okolí

 

EVVO ve výuce:

Biologie G4, OKT (Zorka Brůžková) – tématický celek Ekologie + prezentace na téma Globální přírodní problémy

Biologie OKT (Jana Polívková) – Léčiva jako znečišťující látky ve vodách

Občanská výchova SEK (Jana Kopúnová) – Výroba stolních her s tématikou a za použití odpadních materiálů

Anglická konverzace G3 (Hana Kýbusová) – Moje zelená hranice, Ekologická stopa

 

 

KVĚTEN 2008

5.5.         - 11. schůzka týmu Ekoškoly

12.-23.5. - Výstava Kde končí naše odpady v Infocentru Kaplice

16.5.       - Ukázka dravých ptáků (všechny třídy kromě maturantů)

27.5.       - Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže S nápady dětí ubude smetí a předání cen

28.5.       - Uzávěrka příjmu brýlí pro Středoafrickou republiku
(celkový počet odeslaných brýlí: 246)

 

EVVO ve výuce:

Biologie G4, OKT (Zorka Brůžková) – tématický celek Ekologie + prezentace na téma Globální přírodní problémy

 

 

ČERVEN 2008

5.6.         - Instalace výstavy Hnutí Duha o Rysích hlídkách v prostorách školy

9.6.         - Separace a recyklace odpadů – exkurze do firmy Duropak Bupak Papírna s.r.o. v Českých Budějovicích, skládky TKO a dotřiďovací linky Vydlaby Písek. Účast – Ekotým a třídy OA 1 a Sekunda

 

EVVO ve výuce:

Zeměpis SEP (Jaroslav Král) – exkurze do CHKO Blanský les a NPR Vyšenské kopce

Biologie G1 – beseda Hnutí Duha o velkých šelmách v naší přírodě (Kateřina Ulmanová)

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)