S nápady dětí ubude smetí

Po dva květnové týdny probíhala v Infocentru výstava o odpadech spojená s výtvarnou soutěží nazvanou "S nápady dětí ubude smetí". Zapojily se do ní všechny kaplické školy a dále také školy v Malontech a v Benešově. Dílka přihlášená do soutěže musela splňovat podmínku, že budou vyrobena převážně z materiálů, které by se jinak staly odpadem.

Sešlo se celkem 47 exponátů, z toho 15 v kategorii do 11 let. Výrobky byly posouzeny jednak porotou složenou z učitelů, jednak hlasujícími návštěvníky výstavy. Z obou hodnocení pak bylo zvlášť sestaveno pořadí. Jako jeden z členů poroty musím říci, že rozhodování mezi tolika krásnými a nápaditými výrobky nebylo vůbec snadné. Nicméně nakonec jsme pořadí sestavili. Po otevření krabice s 208 hlasovacími lístky a sečtení hlasů jsme pak s překvapením (a trochu i s úlevou) zjistili, že exponáty oceněné návštěvníky jsou až na jednu výjimku jiné, než pro které se rozhodla učitelská porota. Tak se alespoň dostalo ocenění více dětem.

Ráda bych poděkovala našim sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky či věcné ceny pro tvůrce vítězných exponátů. Jsou to Technické služby Kaplice s. r.o., Jednota DS Kaplice a ALU.PLAST s.r.o. Dík ale patří také členům Ekotýmu gymnázia, kteří se podíleli na přípravě výstavy, sdružení Calla, které zapůjčilo informační panely, všem šikovným dětem a jejich učitelům, kteří vystavili své výtvory, zaměstnancům KIC za jejich vstřícnost a v neposlední řadě všem, kteří se přišli podívat a bez nichž by výstava neměla smysl.

Celkové pořadí hlasování návštěvníků:

Kategorie A (děti do 11 let)

1. místo: Číše (43 hlasů), školní družina ZŠ Malonty
2. místo: Květiny ve váze s motýlky (34 hlasů), žáci 1. stupně ZŠ Malonty
3. místo: Dovolená (23 hlasů), kolektiv žáků 1. třídy ZŠ Malonty

Kategorie B (děti od 12 let)

1. místo: Recyklista (63 hlasů), žáci 9. třídy ZŠ a PŠ Omlenická, Kaplice
2. místo: Hafani rafani (28 hlasů), žákyně 8. třídy ZŠ Malonty
3. místo: Mozaika Kaplice (17 hlasů), Eva Thurnová, Gymnázium Kaplice

 

 

Hodnocení poroty složené z učitelů:

Kategorie A (děti do 11 let)

1. místo: Fantazie - strom, kolektiv žáků 2. třídy ZŠ Benešov nad Černou
2. místo: Dovolená, kolektiv žáků 1. třídy ZŠ Malonty
3. místo: Ovečka, David Bohoněk, ZŠ a PŠ Omlenická, Kaplice

Kategorie B (děti od 12 let)

1. místo: Watto - Hvězdné války, Barbora Dvořáková, Kaplice
2. místo: Ekolík zelený a Tříďal pozorný, Petra Kačalová a Kája Bubeník, ZŠ a PŠ Omlenická, Kaplice
3. místo: Malontští zlobivci, kolektiv žáků 7. třídy ZŠ Malonty

Ing. Hana Kýbusová

 

Recyklista - 1. místo v kategorii B a zároveň absolutní vítěz hlasování návštěvníků

 


Hafani rafani - 2. místo v kategorii B hlasování návštěvníků

 

Mozaika Kaplice - 3. místo v kategorii B hlasování návštěvníků

 

Fantazie - strom - 1. místo v kategorii A hodnocení poroty; po stranách Ekolík zelený a Tříďal pozorný - 2. místo v kategorii B hodnocení poroty

 

Watto z Hvězdných válek - 1. místo v kategorii B hodnocení poroty

 

Malontští zlobivci - 3. místo v kategorii B hodnocení poroty

 

Sice neoceněné, ale zato moc roztomilé kravičky.

 

Další neoceněný exponát - Krokodýl i s posádkou

 

Celkový pohled na exponáty i informační panel o mapování černých skládek a průběhu akce Ukliďme svět.

 


  Další informační panel s výsledky velké odpadové ankety mezi občany Kaplicka.

 

Výstava sdružení Calla Kde končí naše odpady? a ukázky recyklovaných materiálů.

 

A nakonec slavnostní předávání cen.

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)