Projektový den: Společně pro řeku

Ve čtvrtek 2. října 2014 se kaplická střední škola zapojila do mezinárodního projektu ESFALP – European Schools for a Living Planet  - Společně pro řeku. Do tohoto projektu se zapojilo dalších 33 škol z 11 evropských zemí. Více informací na https://schools.foralivingplanet.eu/ 

Program byl rozdělen do dvou částí. První část probíhala v Kaplici okolo řeky Malše, kde bylo pro studenty Gymnázia a SOŠE v Kaplici a pro 2 skupiny žáků ze ZŠ Fantova a ZŠ Školní připraveno 13 stanovišť s úkoly. Cílem bylo nejen si zasoutěžit a prověřit své znalosti o řece, ale zároveň uklidit okolí Malše od odpadu, kterého bylo sebráno cca 50kg.
Druhá část programu byla situována o několik kilometrů jižněji, až na česko-rakouské hranice, kde se studenti gymnázia a několik žáků ZŠ Fantova zúčastnili exkurze kolem řeky Malše pod vedením odborníka RNDr. Davida Pitharta, CSs. Dozvěděli se tak plno informací o významu řeky v krajině, o životě v řece a o hospodaření s vodou. A o tom, že život v řece je opravdu bohatý, se přesvědčili na vlastní oči, když si ulovili zástupce vodních živočichů.
Celou akci připravili studenti a učitelé Gymnázia a SOŠE v Kaplici ve spolupráci s Místní akční skupinou Pomalší. 
Doufáme, že jsme tímto způsobem přiblížili řeku a život kolem ní našim studentům, a že se tak tato mladá generace zaslouží, aby řeka Malše zůstala i nadále životadárnou modrou nití v naší krajině.


Pedagogický sbor G a SOŠE
 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)