Projekt Teambuilding

Dne 31.1.2011 se náš Ekotým účastnil teambuildingu, který pro nás připravili Lucka a Petr z Cassiopeiy. Nejprve jsme si vysvětlili pojem Ekoškola, a na tabuli nakresleném modelu jsme si ukázali, co všechno naše škola přijímá, a co naopak produkuje. Po vysvětlení těchto pojmů následovala jedna z aktivit, kterou jsem si osobně pojmenovala „cedulky“, jejímž účelem bylo bližší poznání se s ostatními členy na principu poskytování informací a výměny cedulek se jmény.

Z ostatních aktivit na upevnění našeho týmu, jichž tam bylo hojně, jsem byla nejvíce nadšená ze hry, kterou jsem si opět soukromě pojmenovala, a to „raketa“. Tato hra byla o tom, že sestavené týmy mají seznam složek, které musí vyhodit z padající rakety tak, aby jim zbyly tři věci, jež jim po pádu umožňují přežít. Pointa spočívala v tom, že kapitáni zvolení svými týmy se odebrali za dveře, kde jim Lucka sdělila pokyn, že si musí obhájit, aby jedna z věcí, jež v raketě zbydou, byla svářečská souprava.

To bylo asi tak obecné shrnutí týmových her a nyní něco málo o práci s čísly, tzv. školní statistiky. Lidé rozděleni do skupinek dle rozřazení v předchozích týmech zjišťovali odpovědi na otázky, které se týkaly ekologického a ekonomického provozu naší školy.

Celý tento projekt se mi líbil natolik, že jsem si jistá, že se našeho ekotýmu budu účastnit i nadále.

Vendula Haplová (tercie)

 

Jak funguje program Ekoškola? Na to se právě pokoušejí přijít noví členové Ekotýmu.

 

A tady už oblíbená "raketa".

 

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)