Okna hezčí a zelenější

Během září se okna v budově gymnázia a ekonomické školy proměnila. Z naší jarní ankety vyplynulo, že studenti i učitelé pokládají množství zeleně ve škole za nedostatečné. Ekotým přišel s návrhem, aby si každá třída vzala na starost jedno okno na chodbě, přinesla rostliny a starala se o ně. Sekunda pak vyrobila zapichovátka se jménem třídy.
Z fotek je patrné, že některé třídy okna "jen ozelenily", jiné úkol pojaly zeširoka a připravily si už vánočně-velikonoční výzdobu. Celkově můžeme zkonstatovat, že většina oken opravdu prokoukla. Doufejme, že se květinám dostane i v průběhu roku náležité péče.
I když nešlo o soutěž, studenti, kteří se o okna starají, mají možnost zúčastnit se exkurze do EKODEPONU Lažany dne 12.10.2009.

Mgr. Iva Dvořáková

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)