Ohlédnutí za školním rokem 2007/2008

Naše škola se do programu zapojila na podzim roku 2007. Zájem žáků o účast v týmu byl poměrně velký, avšak týkal se téměř výhradně nejmladších dětí z nižších ročníků osmiletého gymnázia. Až na dva odvážlivce ze septimy se starší studenti stavěli k Ekoškole vlažně. Učitelů se našlo také dostatek – 5 z celkových 23. Byly jsme nicméně samé ženy a co se týče aprobace, tak samé jazykářky, které s praktickou ekologickou výchovou neměly zas tak mnoho zkušeností. Tato malá pestrost týmu byla tak trochu nevýhodou, ale aspoň se nám snáze hledal pravidelný termín schůzek. První krok – sestavení týmu – jsme tedy zvládli.

Ještě bylo potřeba uhradit fakturu. Zapojení do programu totiž není zadarmo, každý rok musí škola zaplatit příspěvek, za který pak dostává různorodé podpůrné materiály, poradenský servis a možnost účastnit se seminářů a workshopů. Díky našemu sponzorovi, ekologické farmě Bemagro Malonty v čele s panem Miloslavem Knížkem, nám však tato starost odpadla, neboť za nás příspěvek uhradil. Domluvili jsme se i na další spolupráci.

Vzápětí po sestavení týmu jsme se pustili do analýzy ekologického stavu školy. Velikost týmu přímo vybízela k tomu, abychom sledování jednotlivých oblastí analýzy (Odpady, Vodu, Energii a Prostředí školy) svěřili menším skupinkám pod vedením jednotlivých učitelek. Musím přiznat, že analýza se ukázala jako poměrně náročná záležitost. Některé úkoly se dařily dobře – například dotazníkové šetření o názorech na prostředí školy. Na jiných jsme se tak říkajíc zasekli – například na soustavnějším měření teploty v různých prostorách školy. Nepřišli jsme na způsob, jak do analýzy vtáhnout jednotlivé třídy či jak ji včlenit do předmětů a tak jsme se spoléhali na své vlastní síly. Tým se mezitím sice trochu zmenšil, ale pořád nás bylo dost na to, aby se to dalo zvládnout. Bojovali jsme však nejen s čísly a záznamy, ale také s nespolehlivostí a zapomnětlivostí v našich řadách. A pak jsme tak nějak přehodili výhybku a vše se začalo ubírat trochu jiným směrem. Naším tématem se staly odpady.

Nezávisle na vstupu školy do programu se začátkem školního roku nainstalovaly na každé patro školy nádoby na třídění papíru a PET lahví, což byl vlastně první pokus zavést celoškolní systém třídění. I z toho důvodu jsme se rozhodli věnovat problematice odpadů více pozornosti.

Využili jsme nabídku kraje na získání finančních prostředků pro uspořádání exkurze do podniků zpracovávajících odpady a vyhlásili soutěž o nejlépe třídící třídu. Ta pak spolu s ekotýmem jela v závěru roku za odměnu ;-) do papírny v Českých Budějovicích a na třídící linku ve Vydlabech u Písku.

Ve spolupráci se sdružením Calla jsme také nainstalovali v prostorách Infocentra jejich putovní výstavu Kde končí naše odpady?, kterou jsme obohatili o výstavku výrobků z odpadních materiálů, kde se objevily práce žáků všech kaplických i okolních škol. Návštěvníci výstavy mohli svým nejoblíbenějším exponátům dávat hlasy. Sešla se i odborná porota složená z učitelů zapojených škol a ta vybrala zase své favority. Na konci pak proběhlo slavnostní předání cen věnovaných sponzorskými firmami. O počtu dětských i dospělých návštěvníků výstavy se můžeme jen dohadovat, ale celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků byl 208 a kdyby ke konci výstavy nedopatřením nedošly, bylo by toto číslo ještě o něco vyšší. To je, myslím, na naši malou Kaplici docela úspěch.

Mezitím se přiblížil Den Země. Odpady byly stále na pořadu dne a tak jsme neváhali přidat se k mezinárodní akci Ukliďme svět. Vyslali jsme sice jen jednu skupinu sběračů odpadu, ale i tak se jim podařilo vyčistit pěkný kousek přírody. Zbytek dětí z Primy a Sekundy měl na starosti přípravu přírodovědné soutěže pro 1. třídu základní školy ve Školní ulici. Kvůli nepříznivému počasí jsme ji museli nakonec přesunout do zasedacího sálu v učilišti na Pohorské a provést několik obměn v programu, ale děti si to i tak užily a snad se i něco nového dozvěděly. Na památku pak dostaly upomínkové záložky vyrobené na výtvarné výchově v G1.

Další aktivitou související s globální výchovou bylo vyhlášení sbírky použitých dioptrických brýlí pro Středoafrickou republiku. Sbíralo se na školách, v optice, v knihovně i ve firmách. Na konci května jsme pak mohli odeslat dva balíky s celkovým počtem 246 kusů brýlí, které snad na konci své dlouhé cesty našly další uplatnění a pomohly lidem vidět svět v lepším světle.

Kvůli k těmto poměrně rozsáhlým odpadovým i jiným aktivitám však bohužel zaostávala naše činnost analytická. Lépe řečeno zcela ustala. Už nám na ni nezbývaly síly. Vzhledem k plánované rozsáhlé přestavbě školy se v září vrátíme do dosti odlišných podmínek a také částečně obměněného osazenstva školy a analýzu budeme muset zahájit prakticky od začátku. Budeme mít však mnohé cenné zkušenosti a tak pevně věřím, že to napodruhé dokážeme a budeme moci pokročit k dalšímu bodu, a tím bude vytvoření konkrétního plánu opatření na zlepšení prostředí ve škole a jeho následná realizace. Není toho málo, co se nám za tento školní rok podařilo a tak, přestože analýza je stále velkou výzvou do dalšího roku našeho fungování, zůstáváme optimisté, neboť máme na čem stavět.

Hana Kýbusová

 

Seznam členů ekotýmu ve školním roce 2007/2008:

Ing. Hana Kýbusová

Mgr. Iva Dvořáková

Ing. Pavla Hořejšová

Mgr. Ludmila Opelková

PhDr. Zdeňka Lovčí

Pavel Mrzena (sekunda)

Dominika Janečková (sekunda)

Zuzana Lovčí (sekunda)

Tereza Kartalová (sekunda)

Petra Viktorínová (sekunda)

Jan Drdák (prima)

Jan Švarc (prima)

Nikola Kreisingerová (prima)

Kristína Mrzenová (prima)

Vojta Krauskopf (prima)

Pavel Kotva (prima)

Jan Kubíček (septima)

Olda Žižka (septima)

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)