Na skládce i v rezervaci

11. října 2010 jsme pro třídy Kvarta a OA2 naplánovali environmentálně zaměřenou exkurzi na dvě velmi odlišná místa. Prvním z nich byl sběrný dvůr a dotřiďovací linka firmy AVE CZ v Jindřichově Hradci. Po prohlédnutí areálu ve městě jsme se přesunuli na nedalekou řízenou skládku odpadů Fedrpuš, kde jsme se seznámili s jejím provozem. Pro studenty byla tato část exkurze jednoznačně méně příjemná, alespoň si však snad uvědomili, co všechno se s naším odpadem děje poté, co nám po vyhození do kontejneru sejde z očí.

Počasí bylo jak na objednávku a tak jsme se po opuštění skládky již těšili na další část exkurze, kterou byla přírodní rezervace Červené Blato. Tam nás již čekali lektoři českobudějovické Cassiopeiy, kteří pro nás měli přichystán terénní výukový program. Byl zajímavě připravený a přinesl nám kromě příjemně stráveného odpoledne i řadu nových poznatků o rašeliništích a jejich významu.

 Hana Kýbusová

  

Obsah kontejneru na sběrném dvoře budí zájem kvartánů.

 

Úvodní informace po příjezdu na skládku Fedrpuš. 

 

Pohled do jámy. Vítr zřejmě vane směrem k nám a slabší povahy to hůře nesou ;-)

 

To na Blatě, to je jiný vzdoušek. A díváme se všude kolem sebe.

 

Soustředění nad jedním z úkolů.

 

Lektorka Lucie podává výklad o vodě.

 

Následuje praktická zkouška nasákavosti rašeliníku ve srovnání s pěnovou houbičkou.

 

Poslední informace a kochání se výhledem.

A na závěr malá hádanka: Co mají všechny fotky z Červeného Blata společné?

 

  

 

 

 

 

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)