Exkurze po stopách odpadů

Exkurzi jsme uskutečnili 9.6.2009 díky finanční podpoře Jihočeského kraje a byla tedy pro studenty bezplatná. Ekotým jel automaticky, jak ale vybrat další účastníky? Rozhodli jsme se, že na exkurzi pojedou za odměnu třídy, které nejlépe třídí odpad a vyhlásili celoškolní soutěž. Po dobu zhruba jednoho měsíce Ekotým namátkově kontroloval koše na směsný odpad a zapisoval počet nalezených PET lahví či množství papíru. Vítěznými třídami se nakonec staly Sekunda a OA1. Navštívily podnik Duropak Bupak Papírna s.r.o. v Českých Budějovicích, kde se zpracovává vytříděný papír a dále skládku tuhého komunálního odpadu a dotřiďovací linku ve Vydlabech u Písku. Na zpáteční cestě zbyl i čas na prohlídku města Písku s právě probíhající zajímavou výstavou pískových soch.

Ing. Hana Kýbusová

 

 

Prostředí papírny bylo obtížné zachytit fotoaparátem, ale pro mnohé účastníky bylo snad ještě náročnější v něm setrvat po celou dobu exkurze.

 

Navinuté role hotového papíru už působí přece jen čistším a úhlednějším dojmem.

 

Oku téměř lahodící barevné slisované krychle plastů na třídící lince ve Vydlabech.

 

Haldy tříděného papíru.

 

Pózování u lisu.

 

Celkový pohled na skládku.

 

Sekunda na kamenném mostě v Písku.

 

Sochy z písku.

 

Rumcajs, Manka i pískový Cipísek.

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)