7.11. - Světový den Ekoškol

 

7.11. je Světový den Ekoškol, což znamená, že v tento den školy po celém světě pořádají akce na ochranu životního prostředí. U nás v tento den vyvrcholila zhruba měsíční usilovná práce na projektu z programu Za hranice Ekoškoly, který jsme nazvali "Máme vizi - hotel hmyzí".  Aby toho však nebylo málo, rozhodli jsme se přihodit ještě něco navrch, a tak se celý tento den odehrával ve znamení ekologie.

Dopoledne proběhl již druhý ročník celoškolního projektového dne "Zelená domácnost". Tentokrát si žáci vybírali z témat, která ještě neabsolvovali, nicméně řada učitelů si svá stanoviště po loňských zkušenostech upravila a vylepšila, takže naše "Zelená domácnost" vypadala zase trochu jinak.

Ve 13.00 jsme se pak už spolu s pozvanými hosty několika zájemci z řad veřejnosti sešli u nově vybudovaného hmyzího hotelu a broukoviště. Pokochali jsme se pohledem na tyto nové přírůstky v naší zahrádce, vyslechli a pronesli proslovy, které byly kvůli chladnému a větrnému počasí krátké a poté jsme se už přesunuli dovnitř, kde se všichni zúčastnění měli možnost seznámit s průběhem projektu a s některými aspekty ochrany hmyzu. Atmosféru v setmělé místnosti pak dotvořila "mše" Ekotýmu za ohrožený a vymřelý hmyz.

Po skončení společného programu si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu o ohrožených druzích hmyzu jižních Čech a příčinách jejich ubývání, která byla zpestřena výtvarnými pracemi žáků školy, pochopitelně také na téma hmyz. Ekotým si na chodbě otevřel malý stáneček, kde nabízel vlastnoručně vyrobené vážky z lýka, nazdobené perníčky ve tvaru motýlků, linoryty vzniklé na hodinách estetické výchovy a v neposlední řadě také čerstvé číslo školního časopisu "Pod břízou", které tentokrát vyšlo se speciální hmyzí přílohou. Výtěžek z prodeje je určen na činnost Ekotýmu.

Fotoreportáž z obou částí dne si můžete prohlédnout v následujících dvou článcích.

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)