Zápisy ze schůzek

5. schůzka 11/12

1. Cedulky na vypínače - Vendy zítra přinese vytištěné

2. Hodnocení parapetů - průběžné výsledky vyvěšeny na nástěnce, prosincové hodnocení dodatečně přinese Maruška a p. Nová

3. Setkání Ekoškol v ČB - domluva účasti

4. Nápady na zlepšení prostředí školy

Celý článek

4. schůzka

1. Tvořivé odpoledne "Výroba vánočních ozdob" (hvězdy z čajových sáčků a víček od jogurtu) - 14.12. od 13,45

2. Průběžné výsledky kontroly parapetů

3. Úprava cedulí na elektroodpad

4. Označení vypínačů - ze sebraných podkladů cedulky vyrobí Vendy a Kiša

Celý článek

3. schůzka 11/12

1. Zhodnocení bazárku - výtěžek cca 500Kč (větší zájem studentů než rodičů, nedostatky v propagaci) - článek napíše někdo ze sekundy

2. Okenní parapety - průběžné hodnocení

3. Výhra "Jihočeská ratolest" 3000Kč na sáčky do košů, ceny do soutěže pro prvňáčky a zkrášlení parapetů (?)

4. Ceny za nejlepší okna z výtěžku Bazárku - sladkosti, hotovost

5. Tvořivé odpoledne - vánoční ozdoby (prosinec)

Celý článek

2. schůzka 11/12

1. Hesla k třídícím košům odpadávají - dolepit (Vojta, Monika, Adéla P.)

2. Bazárek - termín 15.11. o velké přestávce a během schůzek rodičů (p. Dvořáková, Kája, Katka, Terka, Petra)

3. Sběr chleba a skořápek pro ekologickou farmu Bemagro - vyhlásí Vojta příští týden

4. Cedule upozorňující na sběr elektroodpadu (Monika)

5. Označení vypínačů ve škole - zmapují Áďa a Linda do příští schůzky, připevnění cedulek promyslí p. Kýbusová

Celý článek

1. schůzka 11/12

1. Zalaminované cedulky k recyklačním košům - nalepí Vojta, Monika, Adéla P. do 21.10.

2. Informace o tvořivém odpoledni "Pletení košíků z novinového papíru"

3. Bazárek - organizace p. Dvořáková + sekunda

4. Soutěž o nejhezčí parapet

    - hodnotící porota: p. Opelková, p. Nová, Marie Tetourová (tercie) a Petra Michalčáková (sekunda)

    - bodování měsíčně každý do své tabulky (0-10bodů), na konci roku vyhodnocení a odměna pro vítěznou třídu

    - Standa připraví tabulku a vyhlásí soutěž rozhlasem během příštího týdne

5. Sběr suchého chleba a skořápek pro Selský dvůr v Meziříčí - vyhlásí Vojta po domluvě s p. Staňkovou, skladování v multi

6. Odkaz na Facebook ekotýmu na hl. stránce školy - Monika domluví s p. Kovaříkem

 

Celý článek

12. schůzka

1. Skříňky v primě - ztracený klíč, požádat pana školníka o opravu - p. Dvořáková

2. Příští rok vyhlásit sběr čajových sáčků na VV pro p. Novou

3. Finální úprava sloganů na koše

Celý článek

11. schůzka

1. Plakátky s hesly na recyklační koše, grafické zpracování - Aleš, do 14.6.

2. Požádat pana Tenkla o zřízení odkazu na Facebook

3. Zeptat se pana Kovaříka na možnost použití skříňky v Primě - Kája

4. Zjištění možnosti sběru pomerančové kůry a plastových víček - Vendy + Kiša

5. Zjistit u paní Nové, zda by uvítala sběr čajových sáčků na VV - Kája

6. Promyslet nápady na vzhled školy (všichni)

Celý článek

10. schůzka

 1. Nahrání Bazárku na Facebook + zeptat se pana uč. Kovaříka, jak dát ikonu na stránky školy

Celý článek

9. schůzka

1. Zhodnocení úkolů z minula

    - biokoš do jídelny se může dát místo budoucí Primy

2. Bazárek

    - zřízení fotogalerie na Facebooku Ekotýmu (Monika)

    - nafocení a donesení předmětů na prodej (všichni)

    - pořízení visacího zámku na skříňku (podívají se všichni)

    - kupující dostanou lístečky nebo čísla, po určitém časovém období se slosují a budou si moci z bazárku něco vybrat

    - čas od času se udělá prodejní akce na chodbě

Celý článek

8. schůzka

1. Vyhodnocení úkolů z minula

2. Pořízení biokoše do jídelny (příští školní rok)

3. Promluvit s kuchařkami o třídění bioodpadu (Věra)

4. Zřízení burzy nepotřebných věcí, jejíž výtěžek by šel na provoz ekotýmu:

    a) využít stávající stránky ekotýmu, školy či facebooku

    b) založit novou stránku

    c) kombinace obou předchozích

5. Vymýšlet další slogany

Celý článek
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)