Zápisy ze schůzek

9. schůzka 2012/13

1. Problém:

- Třída GA1 si pořídila samečky bojovnic pestrých a pořádala s nimi zápasy. Rybičky byly odebrány, umístěny do učebny biologie a bude se o ně starat Ekotým (+ Mgr. Vejmelková).

- Za Ekotým - Vojta S. + Anička G., Tomáš K., Martin B., Standa Š. a Kačka J.

- Udělení směn (o velké přestávce):

Pondělí: Tomáš K. a Vojta S.

Úterý: Standa Š. a Vojta S.

Středa: Anička G. a Vojta S.

Čtvrtek: Kačka J. a Vojta S.

Pátek: Martin B. a Vojta S.

- Klárka K. přijde za Mgr. Králem, aby klukům z GA1 domluvil.

 

2. Problém:

- Delfinárium (možnost podepsání petice)

 

3. Motto školy:

"Snaž se, věř a dokážeš"

Návrhy na zviditelnění motta (nejlépe nad vchodem školy):

- Sololitová deska (může zajistit p. uč. Kýbusová)

- Anička domluví odbornou asistenci s Mgr. Novou (nejlépe po prázdninách)

- Výroba by proběhla na schůzce

 

4. Nápady na doplnění desatera:

+ Vždy stojíme na straně přírody

Celý článek

8. schůzka

  1. tvoření pravidel ekotýmu
  • každou schůzku zakončíme vtipem
  • schválené nápady dotáhneme do konce
  • neskáčeme si do řeči-hlásíme se o slovo
  • chodíme včas (neúčast omlouváme)
  • každou schůzku vede student ve spolupráci s učitelem
  • každé pololetí uskutečníme výlet
Celý článek

7. schůzka 12/13

1. Hlasování o nejlepší námitky ze SWOT analýzy

-> Vyvodíme z toho pravidla pro fungování ekotýmu
- Členové ekotýmu vybírají 2 nejlepší pravidla z každé kategorie (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby)

Celý článek

6. schůzka 12/13

1. Funkce kronikářek byla přidělena Kačce T. a Marušce T.

2. Proběhla SWOT analýza

- použití k sepsání pravidel fungování ekotýmu

- na příští schůzce se bude hlasovat o nejlepší pravidla

Celý článek

5. schůzka 12/13

1. Rozdávání průkazek

2. Příprava na vernisáž

- výroba vážek z lýka (prodají se na vernisáži)

3. Znovuzahájení soutěže o nejhezčí okno

- hlavní organizatér - PhDr. Zdeňka Lovčí

- bodovatelé - Mgr. Ludmila Opelková

                  - členové Ekotýmu:

                       - Kvarta - Klára Korbelová, Vojtěch Smolík, Monika Ngo-Le

                       - Prima  - Tomáš Knap, Anna Grambalová

 

Celý článek

4. schůzka 12/13

1. Funkce v týmu - určení spolupracovníků

    - nástěnkář - Klára
    - novinářka - Áďa 
    - ajťák - Tomáš K.
    - hlasatel - Kája
    - kronikářka - Kristýna M.

2. Seznámení s průběhem semináře dobré praxe v Kunžaku

3. "Máme vizi - hotel hmyzí"

    - představení hmyzího hotelu - nošení materiálu na výplň (Kája, Kristýna Č., Klára a možná další)
    - pozvánka zpravodaj - zpracovala Kristýna
    - pozvánka k rozeslání - zpracovala Monika, zajistit fotku hmyzu a mírně poupravit
    - průběh vernisáže - hmyzí mše bude v multimediální učebně, potvrdit proslov Petra P.

Celý článek

3. schůzka 12/13

1. Rozdělení funkcí:

    - zapisovatalka - Katka J.
    - nástěnkářka - Áďa
    - webmasterka - Linda
    - novinářka - Kristýna M.
    - ajťačka - Monika
    - mluvčí a vyjednavačka - Anička
    - hlasatel - Vojta

2. Seminář dobré praxe v Kunžaku 10.10. - pojedou p. Dvořáková, Vojta, Katka J. a Kristýna M. 

3. Péče o parapety

    - soutěž mezi třídami zachovat
    - zlepšit informovanost a způsob bodování
    - cena pro vítěze - výtěžek z prodeje vánočních ozdob a pohledů nebo pohledů s hmyzem - domluvit s p. Novou

4. Vitrína s úspěchy - Áďa a Linda nainstalují do úterý 9.10.

5. Motto školy

    - návrh předloží Monika p. Staňkové do konce října 
    - zpracování Ekotým - listopad, prosinec

Celý článek

2. schůzka 12/13

1. Příprava natáčení grantové žádosti "Máme vizi - hotel hmyzí"

    - scénář a režie - Kristýna

    - kamera - Tomáš

    - střih - Ondra

    - hrají - hmyzí hlasatelé: Vojta a Anička, hmyzí reportéři: Standa a Kája, hmyzí bezdomovci - ostatní z primy, dělníci na stavbě hotelu - Linda a Katka, členka redakce časopisu - Kristýna, kurátorka výstavy - p. Kýbusová a p. Císařová

Celý článek

1. schůzka 12/13

Společná schůzka Ekotýmu a redakce školního časopisu

1. Výběr tématu pro grantovou výzvu "Za hranice Ekoškoly"

    - nevíce hlasů témata ohrožená zvířata a hmyzí hotel, forma žádosti - video

    - do pátku promyslet, jak by se dala žádost zfilmovat

Celý článek

16. schůzka 11/12

1. Slavnostní schůzka u příležitosti získání titulu Ekoškola

    - seznámení se závěrečnou zprávou

2. Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí parapet a pořádek ve třídě

    - 30.6. 8:00 ráno Vojta vyhlásí výsledky

    - cenu předá Kája a Péťa

3. Uzávěr návrhů na motto školy do 8.6.

4. Soutěž pro prvňáčky - příprava: Kája, Vojta, Áďa, Monča

Celý článek
 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)