Odborné publikace

Práce koordinátora EVVO - soubor publikací

vydal: Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, 2012

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Autor: Milada Švecová

Environmentální výchova v ČR a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Autorky: Martina Leskovcová, Lada Matoušková Prylová, Alice Palacká

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi
Autorka: Milada Švecová

Práce se skupinou, programy a nabídka středisek EVVO
Autorky: Ludmila Půbalová, Monika Půbalová

Financování EVVO v ČR
Autorky: Ludmila Půbalová, Gabriela Švejdová

Zdravá města a místní agenda 21
Autoři: Jiří Dušek, Lubomír Pána

Principy udržitelného rozvoje
Autor: Dana Procházková

Domácí ekologie, odpadové hospodářství
Autorka: Monika Půbalová

Vývoj vztahu člověka a přírody
Autorka: Marie Hesková

 

 

 

Odpovědná spotřeba, etika

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

Vydal: Nesehnutí, Brno, 2006
Popis: kniha mapující problematiku budování hypermarketů v ČR s několika konkrétními případovými studiemi

 

Česká stopa

Podtitul: Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi

Vydal: Zelený kruh a Hnutí DUHA v edici APEL, Praha-Brno, 2005
Popis: brožura o ekologické stopě České republiky a možnostech jejího snižování; obsahuje případové studie (ropa, hliník, tantal, sója, mořské ryby, káva, palmový olej, tropické dřevo, oxid uhličitý, turistika)

 

Ekologická stopa 

Podtitul: Unese Země vaše kroky?

Autoři: Eva Rázgová, Viktor Třebický, Josef Novák)
Vydal: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha, 2002
Popis: srozumitelná brožurka se všemi podstatnými informacemi ke konceptu ekologické stopy a s názornými příklady

 

Do čista 

Podtitul: O environmentálně šetrném uklízení (informační brožurka)
Vydal: Ekologický institut Veronica, Brno, 2008

 

Nekup to!

Podtitul: O environmentálně šetrném nakupování (informační brožurka)
Vydal: Ekologický institut Veronica, Brno, 2008

 

Příliš vzdálené cíle 

Rozvojové cíle tisíciletí, Manuál globálního vzdělávání (informační brožurka)
Vyšlo v rámci kampaně Česko proti chudobě, 2008

 

 

Změna klimatu

Klimatické změny: fakta bez mýtů 

Autoři: Ladislav Metelka, Radim Tolasz
Vydal: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2009
Popis: informační brožura

 

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Podtitul: Dopady měnícího se podnebí na obyvatelstvo nejzranitelnějších zemí rozvojového světa a role České republiky při jejich zmírňování

Vydal: společně české rozvojové, humanitární a ekologické nevládní organizace, 2008
Popis: informační brožura

 

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity

sborník textů
Vydal: Ekumenická akademie Praha, 2012

 

 

Příroda a krajina

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková, Karel Prach
Vydal: Calla, České Budějovice, 2010
Popis: sborník doplněný mnoha názornými fotografiemi se věnuje místům jako jsou např. výsypky, kamenolomy, pískovny, odkaliště a další

 

Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management

Editoři: Robert Tropek a Jiří Řehounek
Vydal: Entomologický ústav AV ČR a Calla, 2012

 

Les v hodině dvanácté 

Autor: Richard Višňák
Vydal: Hnutí Duha v nakladatelství Abies, 2009
Popis: Kniha představuje historii i současnost českých lesů, aktuální hrozby a příležitosti ke zlepšení jejich stavu.

 

Rybožraví predátoři 

Popis: informační brožurka
Vydal: Český nadační fond pro vydru a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Třeboň, 2010
 

Příroda Boletic

Vydal: Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická, 2005
Popis: informační brožurka s mnoha fotografiemi

 

Českobudějovické rybníky

Vydal: Česká společnost ornitologická, 2009
Popis: informační brožura s mnoha fotografiemi

 

Obojživelníci a plazi Plzeňského kraje

informační brožurka s krásnými fotografiemi a mapkami výskytu
Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor živ. prostředí, Plzeň, 2009

 

Labe

Podtitul: Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století

Autoři: V. Šutera, J. Kuncová, V. Vysoký a kol.
Vydáno: Ústí nad Labem, 2001
 

Vraťme Labe lidem a přírodě (Marian Páleník)

informační brožurka
Vydal: Přátelé přírody, Ústí nad Labem, 2003

 

Rodinné stříbro v ohrožení (Marian Páleník)

Podtitul: Fenomén dolního Labe
informační brožurka
Vydal: Přátelé přírody, Ústí nad Labem, 2001

 

 

Odpady a znečištění

Slastná nevědomost o bisfenolu A

Podtitul: Důvody ke změně přístupu k chemickým látkám

Autoři: Dr. Rye Senjen a David Azoulay
Vydal: Arnika, Praha, prosinec 2008

Popis: komplexní přehled dostupných vědeckých poznatků o kontroverzní látce bisfenol A (BPA)

 

 

Energie

Chytrá energie

Vydali: Hnutí DUHA, Calla, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku a Ekologický institut Veronica, duben 2010

Popis: Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky - a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii

 

Jaderná energie: Mýtus a skutečnost (text na DVD)

Podtitul: Rizika a perspektivy jaderné energie

Vydal: Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci s Hnutí Duha, Calla a Jihočeské matky

Obsah: Bezpečnost, Jaderná paliva, Šíření jaderných zbraní, Ekonomické otázky, Změny klimatu

 

Uran (bude se u nás znovu těžit?)

informační brožurka
Vydal: Sdružení Calla, 2008

 

Jaderná energetika: jen problémy a žádná řešení

Podtitul: Pravda o jaderné energetice

Autor: Edvard Sequens
Vydal: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice, 2010
Popis: přehledně a srozumitelně napsaná brožura o problémech jaderné energetiky

 

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (na DVD)

Vydal: Calla, České Budějovice, 2008

 

Větrné elektrárny: mýty a fakta

informační brožurka
Vydal: Calla a Hnutí Duha, 2004

 

Úspory elektřiny v domácnosti

informační brožurka
Vydal: Energy Centre, České Budějovice, 2008

 

Nízkoenergetický dům

Autor: Karel Srdečný
Vydal: EkoWatt, centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, 2008
Popis: brožura obsahující praktické informace o nízkoenergetických domech a jejich stavbě s bohatým obrazovým a grafickým doprovodem

 

 

Voda

Povodně v území (institucionální a ekonomické souvislosti)

Vydal: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku VŠE v Praze, 2006
Popis: informační publikace

 

Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích

Vydal: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2007
Popis: informační publikace

 

 

Ostatní

Malý ekologický a environmentální slovníček (Aleš Máchal)

Vydal: Rezekvítek, Brno, 2006

 

Konopí - staronový přítel člověka

Popis: informační brožurka o mnohostranném využití technického konopí)
Vydal: Zelená pumpa - Chraštické ekocentrum a Konopa o.s., 2008

 

Malý šípkový rádce

aneb co dělat při ohrožení našeho životního prostředí

Popis: brožurka s radami a kontakty
Vydal: ZO ČSOP Šípek, Český Krumlov, 2006

 

Zdravé domy pro zdravé lidi

Vydal: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008
Popis: informační publikace

Obsah:
Zdravotní rizika v budovách:
- starší zástavba a rekonstrukce bytových objektů
- radon v obydlí
- vnitřní prostředí v bytech
- panelové objekty
- nové stavby
- nízkoenergetické a pasivní domy
- syndrom nemocných domů
- rostliny jako součást očisty ovzduší interiérů i exteriérů

 

České perverzní dotace

Podtitul: Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí

Autoři: Vojtěch Kotecký a Jaroslav Klusák
Vydal: Zelený kruh a Hnutí DUHA v edici APEL, Praha-Brno, duben 2005

Témata: lignitové doly, průmyslové zóny, zalesňování zemědělské půdy, platby zemědělcům, letecká doprava, zelená nafta, kanalizace dolního Labe, výstavba dálnic, odstraňování povodňových škod a prevence, spalování komunálního odpadu

 

Životní prostředí očima nevládních organizací

Podtitul: Příspěvky z podzimního oborového setkání ekologických nevládních organizací (říjen 2008)

Vydal: Zelený kruh, Praha, 2008

Obsah a autoři:

1. Ochrana klimatu (Jiří Jeřábek)
2. Energetika (Edvard Sequens)
3. Odpady a toxické látky (Jindřich Petrlík)
4. Doprava (Pavel Přibyl)
5. Koalice NNO pro Naturu 2000 (Jan Dušek, Eva Chvojková)
6. Ochrana českých lesů (Zuzana Hlaváčová)
7. Legislativa (Petra Humlíčková)

 

Jak na ekologickou školní zahradu - praktický manuál pro školy

Vydal: Nadační fond Zelený poklad, Plzeň

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)