Ekologie OA2

Projekt: "Máme vizi - hotel hmyzí"

Informační plakáty:

1. Staré stromy a mrtvé dřevo

2. Zahrady

3. Pole, louky a pastviny

4. Lesy

5. Voda a mokřady

U plakátů 1.-6. uvést: 

    - jaké jsou příčiny ubývání některých druhů hmyzu v těchto biotopech

    - jaké druhy hmyzu tato místa obývají a které jsou nejvíce ohrožené

    - jaké jsou možnosti jejich ochrany

 

6. Biodiverzita

    - co to je a jaký má význam

    - co ji ohrožuje

    - jaké jsou možnosti jejího zachování

 

7. Informační cedule: Hmyzí hotel

8. Informační cedule: Broukoviště

    - k čemu slouží a proč se budují (co nahrazují)

    - jaké druhy hmyzu ho budou pravděpodobně využívat

    - že je to pouze náhradní řešení a nejlepší je, když je v přírodě dostatek přirozených úkrytů

 

 

Plakáty o příčinách ubývání hmyzu a jejich ochraně – kritéria hodnocení

(doplněné ústní prezentací)

 

Kritérium

A

B

C

Práce se zdroji

Informace vycházejí z nejméně tří zdrojů, které jsou citované ve spodní části plakátu.

Informace vycházejí z méně než tří zdrojů nebo nejsou citované.

Původ informací není zřejmý.

Úplnost

Plakát obsahuje rozpracované odpovědi na všechny zadané otázky. Čtenář z plakátu získá přehled o dané problematice.

Plakát obsahuje odpovědi na většinu otázek. Některé z nich pokrývají problematiku jen částečně.

Plakát obsahuje útržkovité informace či zodpovězení pouze části otázek. Čtenář nezíská přehled o dané problematice.

Srozumitelnost

Plakát je psaný jazykem srozumitelným pro laickou veřejnost, s logickým uspořádáním informací a doplněný vhodnými obrázky či grafy.

Plakát je z větší části logicky uspořádaný, obsahuje však řadu odborných termínů ztěžujících porozumění. Grafický doprovod není zcela dostačující nebo vhodný.

Informace na plakátu jsou chaotické, text je těžko srozumitelný či zavádějící. Grafický doprovod je minimální či neodpovídající tématu.

Zapojení celé skupiny

Členové skupiny si rozdělili práci na přípravě plakátu a každý z nich část odprezentoval.

Rozdělení práce bylo značně nerovnoměrné, neprezentovali všichni.

Práci ve skupině i prezentaci táhl jeden člověk, ostatní se vezli.

Grafické zpracování

Plakát je přehledný, vkusný a s vyváženým poměrem textu a obrázků či grafů.

Plakát je přehledný, obsahuje však drobné nedostatky v poměru textové a obrazové části, či ne zcela vhodnou grafickou úpravu.

Plakát je nepřehledný, s nevyváženým poměrem obrazové a textové části a nedostatečnou či přehnanou grafickou úpravou.

______________________________________________________________________

 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

Tyto texty nenahrazují aktivní účast v hodinách ani nepokrývají vše, co se vyskytne v testech. Jejich jediným účelem je ušetřit čas v hodinách, který bychom jinak museli strávit monotónním diktováním. 

  

Život

ZIVOT_A_EVOLUCE.doc (34,5 kB)

BUNKA A METABOLISMUS.doc (27 kB)

SYSTEM ZIVYCH ORGANISMU.doc (27,5 kB)

GENETIKA.doc (34 kB)

LIDSKE_TELO_A_ZDRAVI.doc (39,5 kB)

 

Ekologie a abiotické faktory prostředí

EKOLOGIE.doc (25 kB)

SVETLO VZDUCH.doc (36 kB)

VODA PUDA.doc (28,5 kB)

ZMENA_KLIMATU.doc (25,5 kB)

 

Biotické faktory prostředí

POPULACE.doc (30 kB)

MEZIDRUHOVE_VZTAHY.doc (31 kB)

SPOLECENSTVA_A_BIOMY.doc (32 kB)

 

 Ekosystém

 EKOSYSTEM.doc (39,5 kB)

 KOLOBEH_N_P.doc (30 kB)

 AUTOREGULACE EKOSYSTÉMU.doc (149,5 kB)

 

 Člověk a příroda

 EKOLOGICKA_ETIKA.doc (34 kB)

 CLOVEK_A_KRAJINA.doc (36 kB)

 OBNOVA_KRAJINY.doc (21,5 kB)

 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

EKOLOGICKA_STOPA.doc (30,5 kB)

Zdroje energie - otázky.doc (39,5 kB)

 

Odpady

ODPOVEDNE_ SPOTREBITELSTVI.doc (168,5 kB)

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)