Do výuky

 

Komplexní publikace

Ekoškola – pracovní listy k programu

Vydal: Sdružení Tereza, 2007
Popis: šanon s vyjímatelnými pracovními listy pro žáky a metodikou a dalšími informacemi pro učitele

Témata:
Analýza ekologického stavu školy
Odpady
Energie
Voda
Prostředí školy
Doprava
Biodiverzita (připravuje se)
Šetrný spotřebitel


Učíme se v zahradě

Popis: šanon s vyjímatelnými pracovními listy a metodikou pro učitele pokrývající různé výukové aktivity, které je možné spojit se školní zahradou či venkovním prostředím; v úvodu tabulka rozřazující aktivity podle vzdělávacích oborů a průřezových témat ŠVP

Tématické okruhy pracovních listů:
- Rostlinstvo
- Živočišstvo
- Neživá příroda
- Učíme se hrou a zážitkem
- Tvoření z přírodního materiálu

 

Týden pro udržitelný život

Podtitul: Program Člověk a prostředí: Jak připravit kurz (pobytový výukový program) o životním prostředí a udržitelném rozvoji pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

Vydal: SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, 2005
Popis: Knížka námětů a aktivit s podrobným popisem

Obsah

- Pojetí programu „Člověk a prostředí“ – výchova k udržitelnému způsobu života
- Příklady vícedenních kurzů sestavených na základě programu „Člověk a prostředí“
- Jednotlivé bloky programu – klíčové myšlenky, témata, metody, příklady realizace bloku a používanýc aktivit: 
    1. Člověk mezi lidmi
    2. Pán, správce nebo jeden z mnoha?
    3. Co máme za humny
    4. Procházka po Zemi
    5. Co si pamatuje krajina
    6. Je jen jedna Země
    7. Meze růstu
    8. Kdo řekl, že nemůžete změnit svět
- Aktivity na závěrečný večer

 

DVD Životní prostředí a my

Podtitul: Co můžeme sami udělat pro životní prostředí
Vydal: Občanské sdružení Pro bonum, 2010
Popis: Série krátkých "filmů" o různých oblastech životního prostředí.

Obsah:
1. Dům, 2. Strava, 3. Voda, 4. Odpady, 5. Obaly, 6. Zahrada, 7. Energie, 8. Doprava
 

Zelený ostrov

Autorky: Mgr. Helena Nováčková, Mgr. Zdenka Štefanidesová
Vydal:  CEA Sluňákov, 2011
Popis: Metodický materiál určený pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ. Jeho motivací je skutečná událost, příběh ostrova Krakatau, a je rozdělen do 8 částí: Sopečný ostrov, Kameny a půda, Pavouček, Semínka, Zvířata, Rostliny, Lidé a Budoucnost ostrova. 

 

Zlatá nit 

Autorky: Mgr. Helena Nováčková, Mgr. Zdenka Štefanidesová
Vydal: CEA Sluňákov, 2012
Popis: Kufřík metodických materiálů určený pro práci s dětmi na 2. stupni ZŠ. Objevují téma Slunce z různých zorných úhlů a jsou rozděleny do 8 částí: Slunce, naše inspirace; Slunce, naše hvězda; Slunce, náš malíř; Slunce, náš hodinář; Slunce, naše počasí; Slunce, naše obživa; Slunce, naše energie; Slunce, náš přítel

 

Hraj o Zemi - metodická příručka

Vydal: Respekt institut, o.p.s., Praha, 2012
Témata: Voda, Energie, Doprava, Jídlo, Bydlení, Technologie, Životní styl, Životní cyklus výrobku, Ekodesign, Turismus

 

Praktická ekologická výchova v mateřských a základních školách

Autoři: Ekocentrum Paleta
Popis: Sborník námětů na aktivity s dětmi a jejich podrobný popis

 

Globální a environmentální výchova na pobytových akcích

Autor: Jiří Hruška
Popis: Sborník námětů s podrobným popisem

 

Odpovědná spotřeba, etika

Spotřeba s respektem

Podtitul: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí

Vydal: Academia IREAS, o.p.s., 2009

Obsah:
- Odpady a třídění
- Ovzduší a jeho kvalita
- Voda a oceňování životního prostředí
- Ekologicky šetrné výrobky a Ekolabeling
- Bio a Fair Trade
- Občanská angažovanost
- Ekologická stopa
- Projektové vyučování

Barevná verze publikace v pdf formátu, pracovní listy, odkazy na zajímavé stránky a další doplňkové materiály jsou zdarma ke stažení na adrese:
https://www.ireas.cz/cz/vyzkum_a_poradenstvi/zivotni_prostredi/params/356.html

 

(Ne)kup to!

Vydal: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009

Popis: Krabice s hrami a aktivitami přibližujícími zábavnou formou problematiku udržitelné spotřeby a výroby, tzn. provoz domácností, využívání přírodních zdrojů a životní cyklus výrobků. Obsahuje také CD-ROM doplněný o dotazník pro výpočet ekologické stopy jednotlivce. K dispozici 2 kusy.

Obsah:

- Test (udržitelná spotřeba)
- Kvarteto (loga a ekoznačky)
- Člověče, (Ne)kup to (šetrné nakupování)
- Chytrá domácnost (alternativní vybavení domácnosti a její provoz)
- Životní cyklus lihové fixy

 

Ochutnávka vzdělávacích materiálů společnosti pro Fair Trade

Vydal: Společnost pro Fair Trade, 2009

Popis: Výběr výukových aktivit z publikací Svět v nákupním košíku (pro SŠ a 8. a 9. třídu ZŠ), Global Issues in the ELT Classroom, Svět do všech předmětů (globální témata pro 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia) a jako bonus série aktivit nazvaná O rozmanitosti spolu s filmovým dokumentem Semínka svobody na DVD.

Obsah:

- O rozmanitosti
  (+ DVD Semínka svobody)
- Můj den
  (z výukového programu Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích)
- Džínový cestopis (z výukového programu Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu)
- Kávový kvíz
  (z výukového programu Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod)
- Bonita - Ugly Bananas
  (z výukového programu Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům)
- Do slumu ne!
  (z výukového programu Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů)
- Co nám poví obal
  (z výukového programu Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce)
- Když je vody málo
  (z výukového programu Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje)
- Damn weather!
  (z publikace Global Issues in the ELT Classroom)
- Americká kukuřice v Mexiku
  (z publikace Svět do všech předmětů, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace)
 

 

Změna klimatu

Bohouš a Dáša: Klima v tísni

Vydal: Člověk v tísni, 2009
Popis: Informace o problematice a aktivity do výuky

Obsah:
- Je klima v tísni?
- Za co mohou emise
- Jak se změní naše planeta?
- Co dál?
- Recepty na řešení
- Jak se přizpůsobit
- Odpovědnost nás všech

 

 

Příroda a krajina

Objevování blízkého

Vydal: Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, 2008
Popis: 12 vycházek do přírody v okolí Č. Budějovic obsahující charakteristiku ekosystémů, dostupnost MHD, poznámky k terénu a doporučené trasy (u některých pak návrh programu + metodické náměty pro ekologickou výchovu venku)

Obsah:
- (Více než) tucet důvodů, proč chodit s dětmi ven
- Jak s dětmi venku pracovat
- Lesní stezka Borek – Hrdějovice
- Mojský les (Borek)
- Údolí Rudolfovského potoka
- Údolí Dobrovodského potoka (České Švýcary)
- Lesní stezka Srubec – Staré Hodějovice
- Lesní a panoramatické stezka Vidov
- Tůně u Špačků a okolí Roudného
- Dolní Malše
- Lesní stezka Včelná
- Cesta na Maškovec (Boršov)
- Cesta podél Vltavy (Boršov)
- Vrbenské rybníky
- Rozšiřující informace a metodické náměty

 

Za Naturou na túru - metodika terénní výuky - k dispozici 2ks     (NOVÉ)

Autoři: Erika Smrtová, Radim Zabadal, Zdeňka Kováříková a kol.
Vydal: Apus, 2012
Popis: Publikace je výstupem projektu Výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000

Obsah: 

- 11 pilířů terénní výuky (metodická doporučení pro tvorbu a realizaci terénních výukových programů)
- Příklady dobré praxe (popis výukových programů včetně pracovních listů)
- Může se vám hodit (důležité informace z oblasti ochrany přírody)

 

 

Odpady

Balím, balíš, balíme a pak obaly třídíme

Vydal: EKO-KOM a.s., 2000
Popis: Informační listy pro žáky o různých typech obalových materiálů
 

Odpadové kvarteto

Vydal: Sdružení Tereza, 2005
Popis: karetní hra s metodickou brožurkou

Obsah:
- informace o využití pomůcky ve školním vzdělávacím programu
- inspirační materiály ze škol
- pravidla hry ve 3 verzích
- otázky s řešením a odkazy na literaturu
- hrací karty, karty otázek

 

Obaly bez obalu

Podtitul: Pracovní sešit o tom, proč potřebujeme obaly k životu a jak s nimi hospodařit

Vydal: Sdružení Tereza, 1998

Popis: Pracovní listy s tématikou odpadů rozdělené podle předmětů, ke kterým se aktivity vztahují (dějepis, chemie, občanská výchova, zeměpis, rodinná výchova, matematika, český jazyk a literatura, fyzika, výtvarná výchova)


 

Energie

Úsporné spotřebiče

Podtitul: Doplňující pracovní listy k projektu „Posviťme si na úspory“

Vydal: Sdružení Tereza, 2003
Popis: pracovní listy a metodika pro učitele

Obsah:
- Energetické štítky
- Energetický detektiv
- Domácí průzkum

 

Výroba energie a její dopady na životní prostředí

Vydal: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 2010
Popis: Sada jednotlivých informačních listů s přehledně zpracovanou problematikou využívání různých zdrojů energie. K dispozici více sad do třídy.

Obsah:
- Energie života
- Fosilní zdroje
- Energie atomu
- Obnovitelné zdroje energie
- Sluneční energie
- Energie v biomase
- Energie vody
- Energie větru

 

Energie a životní prostředí

Popis: soubor 10 výukových karet pro střední odborné školy a gymnázia (k dispozici 2 sady)

 

Voda

Vzkaz v láhvi

Vydal: Ochrana fauny Votice v projektu Evvoluce, 2010
Popis: Výukový balíček s pracovními listy a dalšími pomůckami pro aktivity o vodě, které naplňují průřezová témata mediální výchova a environmentální výchova.

Obsah:
- Historie přepravování vody
- PET lahve
- Vliv reklamy na prodej vody, reklamní kampaň

 

Voda zblízka                (NOVÉ)

Autoři: Jan Pokorný, Jana Dvořáková, Marie Kameníková
Vydal: Hamerský potok o.s., 2011
Popis: Doplňující učební text ke stejnojmennému programu pro střední školy a 9. ročníky ZŠ (obsahuje pracovní listy)

 

Voda v krajině            (NOVÉ)

Autoři: Jan Pokorný, Jana Dvořáková, Marie Kameníková
Vydal: Hamerský potok o.s., 2011
Popis: Doplňující učební text ke stejnojmennému programu pro střední školy a 9. ročníky ZŠ (obsahuje pracovní listy)

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)