Prostředí školy: Výsledky velké ankety

V minulých týdnech se studenti účastnili ankety, v níž hodnotili různé prostory školy. Ekologický tým kaplického gymnázia, který akci pořádal, si velice dobře uvědomuje význam tzv. podprahového působení prostředí na člověka, a proto si kultivaci školy vytyčil jako jeden z hlavních úkolů, mezi které dále patří např. výroba panelů zobrazujících cesty odpadu na Kaplicku, organizace výstavy s názvem „Místo haldy smetí nápady našich dětí“, sběr starých brýlí pro Středoafrickou republiku a řada dalších neméně závažných úkolů. Dotazníkový průzkum měl zjistit, na které oblasti bychom se měli zaměřit přednostně.

Velkým překvapením pro nás bylo negativní hodnocení toalet. Na společné schůzi ekotýmu zazněla autentická vyprávění z návštěvy toalet některých českobudějovických středních škol, ze kterých bylo cítit, že na tom naše sociální zařízení nejsou v porovnání s jinými školami až tolik špatně. Na druhou stranu si člověk těžko představí studenta, který by mezi řečí pronesl, že naše záchody jsou vážně super. V každém případě je toto téma velice zajímavé a podnětné a veškeré případné dotazy vám budou s chutí zodpovězeny v kabinetu anglického jazyka.

Mnohem lépe dopadlo hodnocení kmenových tříd a odborných učeben. Považujeme to za úspěch, neboť kdyby z dotazníku vyplynulo, že se studenti cítí lépe na záchodech než ve třídách, byl by to skutečně důvod k zamyšlení. Nejvyrovnanější bilanci mají chodby. Ačkoliv většina studentů hodnotila chodby pouze jako ucházející, musely jim tyto školní prostory nebývale přirůst k srdci. Z jiného průzkumu, jehož výsledky v budoucnu uveřejníme, totiž vzešlo uspokojivé zjištění, že všichni studenti byli každý den v týdnu viděni na chodbách, a někteří dokonce opakovaně.

Velice špatně skončil v očích studentů školní dvůr. Z grafu lze vyčíst prosté konstatování, že řady betonových panelů obehnané vlnitým plechem zkrátka neuspokojují estetické cítění středoškolského studenta. Estetizace školního dvora se tak stala čelním úkolem kaplického ekotýmu. Další výzvou je pro nás obohacení školy o všemožné byliny, traviny, mechorosty, dřeviny, houby a vhodnou hospodářskou faunu. V současné době vzniká projekt na oživení školních prostor, který bude nenásilnou formou přístupný pro každého, kdo bude mít chuť zpříjemnit pobyt všem v budově gymnázia.

Koláčový graf pod titulem Je škola přívětivá? může budit dojem, že vedení školy vítá každého příchozího návštěvníka pečeným býkem, nadívaným krocanem a lahví portského. Na společné schůzi ekotýmu byl tento výsledek komentován souhlasným mručením ze stran studentů i učitelů, proto jej přikládáme mezi ostatní, vesměs kritická hodnocení.


Jan Kubíček (septima)

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)