12. schůzka 11/12

1. Monitorování a vyhodnocování plánu činnosti

    - oprava biokoše v tercii - zařídí Vojta a p. uč. Císařová

    - zeptat se paní kuchařek, jak funguje vynášení bioodpadu - Vojta

    - do hlášení o pořádku ve třídách přidat i sběr čajových sáčků - Vojta

 

2. Nosit květiny na osazení truhlíků - celý ekotým, učitelé to vyřídí po třídách

3. Aktualizovat nástěnky ve 2. patře - vyučující jazyků do konce dubna

4. Motto školy - třídám sdělí češtináři, češtinářům sdělí Áďa s Lindou - výsledky do pol. května. O návrzích bude hlasování na Facebooku.

5. Vitrína s úspěchy - domluví Vítek a Terka s p. uč. Lejskovou, Kubalákovou a Císařovou - do konce dubna

6. Seznámení s prezentací pro audit

 

 

Schůzka Ekotýmu
 
 

 

Bioklub v Kaplici

 Nabídka a další informace ke stažení: 
nabidka_bioklubu.doc (44,5 kB)